Hotline: 0936.288.112Duy nhất Phân bón

Thị trường Phân bón ngày 19/10/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Phân bón ngày 18/10/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Phân bón ngày 17/10/2019

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá DAP giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá Kali ổn định