Hotline: 0936.288.112Duy nhất Phân bón

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Phân bón ngày 17/8/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá DAP không đổi