Hotline: 0936.288.112Duy nhất Phân bón

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2020

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá DAP ổn định