Hotline: 0936.288.112Duy nhất Phân bón

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Phân bón ngày 13/12/2019

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá NPK bán ra tăng

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá phân lân ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định