Hotline: 0936.288.112
 

Đồ thị thị trường Phân bón

Thị trường DAP nội địa Trung Quốc trong tuần đầu tháng 8/2019 tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019 thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu tại một số khu vực sản xuất do nhu cầu thấp

Giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm xuống trong tháng 7/2019 theo xu hướng giá DAP thế giới

Giữa tháng 7/2019, giá Ure nội địa Trung Quốc bình quân giảm 20-30 NDT/tấn so với đầu tháng 7/2019

Diễn biến giá Ure giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm 2018-2019

Tương quan giữa giá thầu thấp nhất và lượng trúng thầu Ure của Ấn Độ từ 1/2018-7/2019

Giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam giảm xuống trái ngược với xu hướng giá Ure nhập khẩu

Giá DAP giao dịch tại thị trường Việt Nam đã giảm xuống theo xu hướng giá DAP thế giới

Tính đến đầu tháng 6/2019, giá DAP Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Ga Lào Cai đã giảm 8-11% so với đầu năm 2019

Giá Ure thế giới dự kiến tiếp tục duy trì tốt trong tháng 6-tháng 7/2019 nhờ nhu cầu tăng và nguồn cung bị hạn chế

Diễn biến giá Ure, DAP và MOP thế giới từ tháng 1/2018-5/2019

Diễn biến chi phí sản xuất phân bón giai đoạn 2011-2019

Xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2013-2018 và dự báo 2019

Ngày 30/5/2019, tại Sài Gòn, Cần Thơ, Nguyễn Phan đã hạ giá chào bán DAP xanh Hồng Hà 64% xuống mức 12150-12200 đ/kg

Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR

Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019

Giá lệnh Ure tại nhà máy của Đạm Cà Mau ngày 8/5 tại nhà máy tăng so với lệnh cũ (18/4)

Hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc đang bán DAP giao tháng 5/2019 ở mức 374-376 USD/tấn FOB, tuy nhiên có tin đồn giá DAP được thỏa thuận ở mức 371-372 USD/tấn FOB

Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019

Giá Ure tại thị trường Việt Nam đã giữ xu hướng tăng kể từ đầu tháng 4/2019