Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 9-2019

Thị trường Phân bón ngày 30/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 28/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá SA không đổi

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 27/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/9/2019

-

Giá kali trong tháng 10/2019 dự kiến có thể giảm khoảng 3-4% so với tháng 9/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/9-26/9/2019

-

Thị trường phân bón (20/9-26/9/2019) – Thị trường phân bón Việt Nam tiếp tục suy yếu do nhu cầu không được cải thiện, đặc biệt giá Ure, DAP tuần này tiếp tục giảm 100-200 đ/kg so với tuần trước

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 27/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá SA không đổi

-

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 581 nghìn tấn Kali giảm 17,86% so với cùng kỳ năm 2018

-

Thị trường Phân bón ngày 26/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Ngày 25/9/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá SA không đổi

-

Cận cảnh thị trường phân bón 8/2019: Giá Ure/DAP tiếp tục giảm, nhu cầu thấp

-

Thị trường Phân bón ngày 24/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 24/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 20/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/9/2019

-

Đạm Cà Mau hoàn thành bảo dưỡng, chi trả cổ tức 900 đồng/cổ phiếu

- Ngày 23/9, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – HOSE: DCM) cho biết, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể năm 2019, chính thức vận hành trở lại sẵn sàng phục vụ nhu cầu phân bón cho mùa vụ Đông Xuân.

Thị trường Phân bón ngày 23/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 21/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (13/9-19/9/2019) - Thị trường Ure Việt Nam giao dịch chậm do nhu cầu thấp, giá phân bón giữ ở mức thấp hoặc giảm nhẹ

-

Thị trường nông sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 gặp khó khăn về giá cả đầu ra đã tác động không nhỏ đến nhu cầu phân bón

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/9-19/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 20/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá SA không đổi

-

Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019

-

DN cung cấp thông tin rà soát cuối kì biện pháp tự vệ phân bón DAP, MAP nhập khẩu trước ngày 29/10

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu, Bộ Công thương tiếp tục thu thập thêm thông tin từ các nhà sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu.

Thị trường Phân bón ngày 19/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá phân lân không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá SA không đổi

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 27/8-10/9/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 17/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 17/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

-

Phân lân Văn Điển hướng đến dòng sản phẩm thân thiện môi trường

- Trong bối cảnh thị trường phân bón đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, yếu tố dẫn đến thành công cho doanh nghiệp chính là sản xuất ra các sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với môi trường.

Thị trường Phân bón ngày 16/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 14/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 13/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 13/9/2019

-

Phân bón 8/2019 - Thị trường Ure thế giới đã giữ xu hướng đi xuống trong gần 2 tháng qua do nhu cầu giảm kể từ sau đấu thầu Ấn Độ đóng ngày 1/7

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 13/9/2019

-

Thị trường phân bón (6/9-12/9/2019) - Giá phân bón Việt Nam tuần này tiếp tục giữ ở mức thấp và vẫn có xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 13/9/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 6/9-12/9/2019

-

Thị trường phân bón tại Việt Nam nửa đầu tháng 9 tiếp tục ảm đạm, giao dịch trầm lắng do nhu cầu yếu

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá SA không đổi

-

Nửa đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam giữ ở mức thấp, bình quân giảm 7-12% so với cùng kỳ 2018

-

Tính đến ngày 11/9/2019, giá Ure nội địa Trung Quốc đã tăng 3-5% so với cuối tháng 8/2019 do công suất sản xuất giảm nhẹ

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 12/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 12/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 6/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 6/9/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 11/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 11/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá phân lân không đổi

-

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá SA không đổi

-

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém

- 5 tiêu chí để đưa dự án, nhà máy ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP1 Hải Phòng đều đáp ứng đầy đủ.

Thị trường Phân bón ngày 10/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá SA ổn định

-

Công ty Phân bón Miền Nam: Lãi ròng giảm 55,56% sau soát xét

- Theo kết quả soát xét báo cáo tài chính của kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Phân bón Miền Nam, lợi nhuận ròng giảm từ 13,3 tỷ đồng xuống còn 5,9 tỷ đồng, tương đương 55,56% so với báo cáo tài chính tự lập.

Cổ phiếu phân bón chờ cú huých chính sách

- Thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, chi phí sản xuất đầu vào tăng, trong khi đầu ra chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với phân bón nhập khẩu tiếp tục khiến các doanh nghiệp phân bón gặp khó trong nửa đầu năm 2019, thị giá cổ phiếu trên thị trường cũng liên tục suy giảm.

Thị trường Phân bón ngày 9/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá Ure bán không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 7/9/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá SA ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 30/8/2019-5/9/2019

-

Giá Ure thế giới đã hồi phục trở lại từ tuần cuối tháng 8/2019 tuy nhiên mức tăng chỉ giới hạn ở một số khu vực

-

Thị trường Phân bón ngày 6/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá Ure bán không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường phân bón (30/8-5/9/2019) - Giá Ure thế giới đầu tháng 9/2019 tăng/giảm trái chiều tại các thị trường lớn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Đạm Cà Mau chốt quyền chia cổ tức 9%

- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá SA không đổi

-

Giá Ure đi xuống trong tháng 7-8 năm 2019 do nhu cầu thấp trái ngược xu hướng năm 2018

-

Thị trường Phân bón ngày 5/9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá Ure bán không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá phân lân không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 4/9/2019

-

Đạm Cà Mau (DCM) chi gần 480 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

- Ngày 26/9 tới, CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 900 đồng.

Thị trường Phân bón ngày 4/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 3/9/2019

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 13/8-27/8/2019

-

Thị trường phân bón dần lập lại trật tự

- Sự xuất hiện của "tân binh" NPK Cà Mau được kỳ vọng đem thêm cơ hội lựa chọn phân bón chất lượng cao đến với bà con nông dân, giảm tỷ trọng hàng nhập khẩu.

Thị trường Phân bón ngày 3/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 3/9/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá SA ổn định

-

Tin phân bón tháng 08-2019