Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 8-2019

Thị trường Phân bón ngày 31/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá SA không đổi

-

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

-

Thị trường Phân bón ngày 30/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường phân bón (23/8-29/8/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này tiếp tục suy yếu, đặc biệt đối với chủng loại DAP do giá nhập khẩu về giảm mạnh

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 23/8-29/8/2019

-

Thị trường phân bón Việt Nam tuần cuối tháng 8/2019 chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của giá DAP Trung Quốc

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá SA ổn định

-

Xuất khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 8,9 (không bao gồm hàng tạm nhập tái xuất) – chủ yếu xuất Ấn Độ và Sri Lanka

-

Thị trường phân bón Việt Nam cuối tháng 8/2019 chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của giá DAP Trung Quốc

-

DAP - VINACHEM: Quyết tâm bứt phá và câu chuyện dài hạn

- Năm 2019, với dấu hiệu tích cực trong sản xuất - kinh doanh, việc bứt phá khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả gần như đã chắc chắn, giờ đây bài toán đặt ra cho DAP - VINACHEM chỉ còn là tập trung vào tiêu thụ và nhanh chóng xử lý chất thải thạch cao tồn đọng.

Thị trường Phân bón ngày 29/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2019: Giá SA không đổi

-

Năm 2020, Việt Nam dự kiến xuất khẩu 0,5 triệu tấn phân bón hữu cơ

- Phân bón hữu cơ Việt Nam hiện đã xuất khẩu sang 35 quốc gia. Năm 2018, đã có 24 doanh nghiệp xuất khẩu với 86.000 tấn, tăng 7 lần so với 2015 và tăng 13,5% so với năm 2017.

Thị trường Phân bón ngày 28/8/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/8/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 27/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá Kali bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2019: Giá SA ổn định

-

Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu - Cập nhật 26/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 26/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/8/2019: Giá SA không đổi

-

Tiêu thụ phân bón dự báo còn khó khăn

- Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thị trường phân bón thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8 suy yếu do nhiều địa phương đã xuống giống vụ Thu Đông 2019.

Thị trường Phân bón ngày 24/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/8/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 23/8/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 23/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 23/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 23/8/2019

-

Thị trường phân bón (16/8-22/8/2019) – Thị trường Ure thế giới đang có xu hướng giảm do người mua tạm thời rút khỏi thị trường, hoạt động giao dịch yếu

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 16/8-22/8/2019

-

Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 8/2019 tiếp tục xu hướng suy yếu do nhu cầu không được cải thiện đáng kể, các đại lý chủ yếu bán hàng tồn kho, nhập hàng mới không đáng kể, thị trường giao dịch khá trầm lắng

-

Thị trường Phân bón ngày 23/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường nội địa yếu, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu: xuất khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 8 (không bao gồm hàng tạm nhập tái xuất) – chủ yếu xuất Ấn Độ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/8/2019: Giá SA ổn định

-

Giá Ure trên thị trường thế giới có xu hướng suy yếu kể từ sau phiên thầu của Ấn Độ đóng ngày 1/7/2019 do người mua dần rút khỏi thị trường

-

Trong nửa đầu quý 3/2019, giá Ure Indo, Malay tiếp tục giữ ở mức thấp so với Ure Cà Mau, Ure Phú Mỹ

-

Từ 2016, giá Ure Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam bắt đầu tăng cao hơn giá Ure từ các thị trường khác, lượng Ure nhập khẩu từ Trung Quốc cũng bắt đầu giảm dần, thay vào đó gia tăng nhập khẩu từ Malaysia và Indonesia

-

Tỷ trọng thị trường nhập khẩu Ure của Việt Nam đã chuyển từ Trung Quốc sang Indonesia và Malaysia

-

Thị trường Phân bón ngày 22/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/8/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/8/2019: Giá SA không đổi

-

Đạm Cà Mau: Mối lo thiếu khí sau bảo dưỡng

- PVCFC cho biết, sau đợt bảo dưỡng 14 ngày tới đây, Nhà máy đạm Cà Mau có thể bị thiếu khí cho sản xuất phân bón.

Thị trường Phân bón ngày 21/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/8/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/8/2019: Giá SA ổn định

-

Tiếp nhận hồ sơ rà soát biện pháp tự vệ với phân bón nhập khẩu

- Ngày 2/3/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Thị trường Phân bón ngày 20/8/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/8/2019: Giá Ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/8/2019: Giá SA không đổi

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 30/7-13/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 19/8/2019

-

Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

- Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06).

Thị trường Phân bón ngày 19/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá SA không đổi

-

Việt Nam xem xét áp thuế tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

- Cục Phòng vệ thương mại đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06)

Thị trường Phân bón ngày 17/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 16/8/2019

-

Ngày 12/8/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Tích cực tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường cho doanh nghiệp hóa chất, phân bón

- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi làm việc với Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Công ty CP Hóa chất Việt Trì thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ngày 9/8.

Thị trường Phân bón ngày 10/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

-

Đầu tháng 8/2019, xu hướng chính trên khắp các thị trường Ure thế giới chủ yếu là giá giảm do nhu cầu hạn chế

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 2/8-8/8/2019

-

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

-

Phân bón 7/2019 - Thị trường DAP thế giới tiếp tục giữ xu hướng đi xuống

-

Thị trường Phân bón ngày 9/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Tình hình ngập lụt, lũ lụt trên thế giới và Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 1/8/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 1/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường phân bón (2/8-8/8/2019) – Thị trường phân bón Việt Nam tuần đầu tháng 8/2019 ảm đạm

-

Thị trường DAP nội địa Trung Quốc trong tuần đầu tháng 8/2019 tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp

-

Thị trường Phân bón ngày 8/8/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 7/8/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 6/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 5/8/2019

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 9/7/2019-30/7/2019

-

Sản xuất 6 triệu tấn urê, tiết kiệm 1 tỷ USD nếu nhập khẩu

- Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) vừa cán mốc sản xuất 6 triệu tấn urê sau 8 năm vận hành, tiết kiệm cho đất nước hơn 1 tỷ USD nếu phải nhập khẩu phân bón từ các nước.

Thị trường Phân bón ngày 5/8/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 3/8/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 25/7/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 25/7/2019

-

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019, do nhu cầu phân bón thấp ở hầu khắp các khu vực nên chào giá phân bón tại thị trường Việt Nam vẫn có xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 2/8/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 26/7-1/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (26/7-1/8/2019) - Do nhu cầu không được cải thiện, giá Ure, DAP tại thị trường Việt Nam đầu tuần này tiếp tục giảm nhẹ

-

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019 thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu tại một số khu vực sản xuất do nhu cầu thấp

-

Thị trường Phân bón ngày 1/8/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chất lượng sản phẩm không đạt, Phân bón Hà Lan bị phạt 30 triệu đồng

- Sau đợt thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 1 sản phẩm phân bón của Công ty CP phân bón Hà Lan không đạt chất lượng và quyết định xử phạt 30 triệu đồng.

Tin phân bón tháng 07-2019