Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 5-2020

Thị trường Phân bón ngày 27/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 27/5/2020

-

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 27/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 27/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2020: Giá Ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 26/5/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón (15/5-21/5/2020) – Giá Ure giao dịch tại thị trường Việt Nam tuần này giảm mạnh do nhu cầu chậm trong bối cảnh sản xuất trong nước cao dù nguồn cung nhập khẩu về không đáng kể

-

Thị trường Kali thế giới khó được cải thiện đáng kể do nhu cầu thấp sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký hợp đồng nhập khẩu mới

-

Giám sát giá Phân bón tuần từ 15/5-21/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Ure thế giới giữa tháng 5/2020 tiếp tục điều chỉnh giảm sau đấu thầu Ấn Độ đóng ngày 7/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 21/5/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 20/5/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 19/5/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 18/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 16/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2020: Giá SA ổn định

-

Lượng Kali nhập khẩu về trong tháng 5/2020 dự kiến tăng mạnh 224% so với tháng 4/2020 và tăng 230% so với cùng kỳ 2019, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón (8/5-14/5/2020) – Thị trường Phân bón Việt Nam tuần này khá trầm lắng trong bối cảnh nhu cầu vẫn khá chậm do thời tiết nắng nóng và xuống giống dàn trải vụ Hè Thu ở khu vực ĐBSCL

-

Phân bón 4/2020 - Thị trường Ure thế giới đã suy yếu do nhu cầu giảm trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tới nhiều quốc gia đe dọa nền kinh tế suy thoái

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu Phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 28/4-12/5/2020 (sơ bộ)

-

Nguồn cung Kali nhập khẩu về Việt Nam dự kiến dồi dào trong tháng 5/2020 nên giá Kali có xu hướng giảm

-

Giám sát giá Phân bón tuần 8/5-14/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 15/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 14/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 14/5/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 13/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 13/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Vinachem: Đổi mới công nghệ là nhu cầu cấp thiết

- Với việc chú trọng triển khai công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) đã góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 12/5/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/5/2020: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 12/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 11/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/5/2020: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 11/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 9/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 9/5/2020

-

Thị trường Phân bón (29/4-7/5/2020) - Đầu tháng 5/2020, xu hướng đi xuống của thị trường Ure thế giới vẫn tiếp tục mặc dù Ấn Độ đã thông báo mở thầu nhập khẩu Ure mới

-

Thị trường Phân bón ngày 8/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/5/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Ure Việt Nam khó được cải thiện do nguồn cung dự báo vẫn lớn hơn nhu cầu trong tháng 5

-

Giám sát giá Phân bón tuần 28/4-7/5/2020

-

Ngày 7/5/2020, MMTC (Ấn Độ) đã đóng thầu nhập khẩu Ure mới

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 8/5/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2020: Giá SA ổn định

-

Giá Ure thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2020 đến nay, giảm 11-16% so với mức cao nhất từ đầu năm (trung tuần tháng 3/2020) trong khi giá Ure Việt Nam giảm nhẹ khoảng 2-3%

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 15/4-28/4/2020 (sơ bộ)

-

Thị trường Phân bón ngày 7/5/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Đạm Cà Mau góp công lớn trong chương trình canh tác lúa thông minh

- Từ đầu năm 2020, Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) phối hợp với Viện lúa ĐBSCL, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng đã triển khai mô hình trình diễn giống lúa mới và quy trình canh tác lúa tiên tiến tại HTX sản xuất nông nghiệp Mỹ Đức.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2020: Giá SA ổn định

-

Ngày 5/5/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 6/5/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 5/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 5/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 4/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2020, cập nhật ngày 3/5/2020

-

Tin phân bón tháng 04-2020