Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 5-2019

Giám sát giá phân bón tuần 27/5-31/5

-

Thị trường phân bón (24/5-30/5/2019) – Tuần cuối tháng 5/2019, giá Ure thế giới có xu hướng tăng/giảm tùy khu vực trong bối cảnh nhu cầu chậm và nguồn cung bị hạn chế

-

Thị trường Phân bón ngày 31/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 31/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Cập nhật tình hình thu hoạch lúa Hè Thu tại khu vực ĐBSCL đến ngày 30/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá SA không đổi

-

Ngày 30/5/2019, tại Sài Gòn, Cần Thơ, Nguyễn Phan đã hạ giá chào bán DAP xanh Hồng Hà 64% xuống mức 12150-12200 đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 30/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 30/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 29/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá SA không đổi

-

Sản xuất gần 128000 tấn phân bón

- Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có 21 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ.

Thị trường Phân bón ngày 28/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 27/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/5-24/5

-

Thị trường Phân bón ngày 24/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (17/5-23/5/2019) - Thị trường Ure thế giới vẫn có xu hướng gia tăng nhẹ tại một số thị trường lớn trong tuần này do nguồn cung hạn chế

-

Trong khi giá Ure Cà Mau tăng thì giá DAP vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ do giá nhập khẩu giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 24/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá SA không đổi

-

Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 7/5/2019-22/5/2019

-

Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

- Mặc dù chưa phát hiện các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, nằm ngoài danh mục cho phép, nhưng tình trạng kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng thời gian gần đây vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 23/5/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá SA không đổi

-

Dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu 4 đơn vị

- Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị, do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Ngày 21/5/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tăng

-

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 22/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 21/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 21/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 20/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 20/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 18/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/5-17/5

-

Thị trường phân bón (10/5-16/5/2019) - Giá Ure thế giới tuần này có xu hướng tăng/giảm trái chiều tại các thị trường lớn

-

Giá DAP nhập khẩu về Việt Nam đã giảm theo xu hướng giá thế giới

-

Thị trường Phân bón ngày 17/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá Kali giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá SA không đổi

-

Phân bón 4/2019 - Thị trường Ure nội địa Trung Quốc sau khi tăng mạnh trong tháng 3 đã suy yếu trở lại trong tháng 4

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 16/5/2019

-

Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019

-

Cung ứng gần 4 nghìn tấn phân bón trả chậm cho nông dân

- Ngày 14-5, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, xã Quế Nham (Tân Yên), Hội Nông dân tỉnh, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông (Thanh Hóa) phối hợp tổ chức sơ kết hoạt động cung ứng phân bón vụ chiêm xuân năm 2018-2019.

Thị trường Phân bón ngày 16/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá NPK tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 15/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá NPK giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 14/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 14/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2019: Tin đồn Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 14/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá SA không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 6/5-10/5

-

Thị trường Phân bón ngày 13/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 11/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường phân bón Việt Nam đầu tháng 5/2019 vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu tại miền Nam và miền Đông&Tây Nguyên mặc dù giao dịch vẫn khá yếu

-

Thị trường phân bón (3/5-9/5/2019) - Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc hiện khoảng 295-305 USD/tấn FOB, cao hơn nhiều so với giá thế giới

-

Ngày 9/5/2019, Ure Phú Mỹ có lệnh mới

-

Thị trường Phân bón ngày 10/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá Ure tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá SA không đổi

-

Giá lệnh Ure tại nhà máy của Đạm Cà Mau ngày 8/5 tại nhà máy tăng so với lệnh cũ (18/4)

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 23/4/2019-8/5/2019

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 9/4/2019-24/4/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 8/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/5/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/5/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá Ure tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá SA tạm chững

-

Ngày 8/5, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure tăng

-

Công ty FCC bị tạm dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

- Do chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, Công ty CP giám định và khử trùng FCC bị Cục Bảo vệ thực vật tạm dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu. Thông báo này đã được gửi tới Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan các tỉnh, thành phố, các DN NK phân bón.

Thị trường Phân bón ngày 8/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/5/2019: Giá Ure bán ra tăng khoảng 200 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá SA giảm nhẹ

-

Thị trường Phân bón ngày 7/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 7/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/5/2019: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 6/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 6/5/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 6/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/5/2019: Giá Kali bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá Ure tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá Kali tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 4/5/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 28/4-3/5

-

Thị trường phân bón (26/4-2/5/2019) - Thị trường Ure thế giới có dấu hiệu suy giảm trở lại sau khi tăng mạnh trong nửa cuối tháng 4/2019

-

Thị trường ure Việt Nam tuần này khá trầm lắng do nghỉ lễ dài, tuy nhiên nổi bật với tin nhà máy Đạm Phú Mỹ đã trở lại sản xuất

-

Thị trường Phân bón ngày 3/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/5/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/5/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/5/2019: Giá SA ổn định

-

Hầu hết các nhà sản xuất Trung Quốc đang bán DAP giao tháng 5/2019 ở mức 374-376 USD/tấn FOB, tuy nhiên có tin đồn giá DAP được thỏa thuận ở mức 371-372 USD/tấn FOB

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4-5/2019, cập nhật ngày 2/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 2/5/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/5/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/5/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/5/2019: Giá Ure tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/5/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/5/2019: Giá SA ổn định

-

Tin phân bón tháng 04-2019