Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 3-2020

Thị trường Phân bón ngày 31/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân

- Những năm qua, hội nông dân (HND) các cấp đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 30/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 28/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (20/3-26/3/2020) – Thị trường phân bón thế giới đã suy yếu từ giữa tháng 3/2020 theo xu hướng đi xuống của tài chính toàn cầu, do sự mất giá của các loại tiền tệ bởi Covid-19 lây lan nhiều quốc gia trên thế giới

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 27/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 27/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón thế giới đã suy yếu từ giữa tháng 3/2020 theo xu hướng đi xuống của tài chính toàn cầu, do sự mất giá của các loại tiền tệ bởi Covid-19 lây lan nhiều quốc gia trên thế giới

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 20/3-26/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 26/3/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 26/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 25/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 24/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 24/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 23/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 23/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 21/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (13/3-19/3/2020) – Thị trường Ure thế giới tuần này đang có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt tại Nola (Hoa Kỳ), Brazil,…

-

Thị trường Phân bón ngày 20/3/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá phân lân ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 13/3-19/3/2020

-

Thị trường phân bón Việt Nam trung tuần tháng 3 vẫn trầm lắng, giao dịch nhỏ lẻ mặc dù hàng tàu vẫn đang bổ sung về cảng miền Nam để chuẩn bị cho vụ Hè Thu 2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 20/3/2020

-

Trong tháng 3/2020 lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam có thể tăng mạnh 158% so với cùng kỳ 2019, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 19/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/3/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 17/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 17/3/2020

-

Ngày 16/3/2020, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 17/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 16/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá NPK bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 14/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá SA ổn định

-

Phân bón 2/2020 - Thị trường Ure thế giới trong tháng 2/2020 giữ xu hướng tăng giá

-

Chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón

- Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo việc chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón.

Thị trường phân bón (6/3-12/3/2020) – Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

-

Nhập khẩu DAP trong tháng 3 dự kiến gia tăng mạnh

-

Giám sát giá phân bón tuần 6/3-12/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 13/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá SA ổn định

-

Nhập khẩu DAP trong tháng 3 dự kiến gia tăng mạnh, nghìn tấn

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 12/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 12/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 12/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 11/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 11/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 10/3/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 9/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/3/2020: Giá DAP bán ra giảm

-

Tiếp tục áp thuế tự vệ sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

- Sau thời gian rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu là cần thiết, do đó, các sản phẩm tiếp tục được áp thuế kể từ ngày 7/3/2020.

hị trường Sóc Trăng ngày 9/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/3/2020: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 7/3/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 7/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 6/3/2020

-

Thị trường phân bón (28/2-5/3/2020) – Đầu tháng 3/2020, giá Ure, Phosphate thế giới tiếp tục giữ xu hướng gia tăng

-

Thị trường Phân bón ngày 6/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Dự kiến trong tháng 3, giá Ure sản xuất nội địa vẫn tiếp tục đi ngược với xu hướng thế giới do không được hỗ trợ từ phía cầu và tồn kho Ure rất cao

-

Giám sát giá phân bón tuần 28/2-5/3/2020

-

Thuế tự vệ DAP/MAP giai đoạn 7/3/2020-6/3/2021 giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá SA ổn định

-

Dự kiến trong tháng 3, nhập khẩu Ure vẫn chậm do giá thế giới tăng, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 5/3/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/3/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 4/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/3/2020: Giá ure tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chiều 2/3/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 3/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 3/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 3/3/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/3/2020: Giá DAP tăng giảm trái chiều

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hơn 1.000 tấn phân bón nhập từ Trung Quốc ngày đầu tháng 3

- Ngày đầu tiên của tháng 3, dù ngày nghỉ (Chủ nhật) nhưng Hải quan Lào Cai vẫn thông quan cho hàng nghìn tấn hàng hóa các loại, trong đó hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là phân bón.

Thị trường Phân bón ngày 2/3/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/3/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/3/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 2/3/2020

-

Tin phân bón tháng 02-2020