Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 2-2020

Thị trường Phân bón ngày 29/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 28/2/2020

-

Thị trường phân bón (21/2-27/2/2020) - Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 28/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Do nhu cầu phân bón dự kiến gia tăng trong tháng 3-4 và đầu mùa mưa tháng 5 nên các doanh nghiệp đều đã rục rịch nhập hàng

-

Giám sát giá phân bón tuần 21/2-27/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá SA ổn định

-

Nguồn cung DAP ghi nhận giảm đáng kể ở Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2020, %

-

Thị trường Phân bón ngày 27/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 27/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 26/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 26/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 25/2/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 25/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 24/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 24/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 22/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 22/2/2020

-

Thị trường phân bón Việt Nam giữa tháng 2/2020 giao dịch vẫn rất chậm do nhu cầu thấp dù hàng nhập khẩu về ít

-

Giám sát giá phân bón tuần 14/2-20/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 21/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (14/2-20/2/2020) – Thị trường phân bón Việt Nam giữa tháng 2/2020 giao dịch vẫn rất chậm do nhu cầu thấp dù hàng nhập khẩu về ít, đặc biệt đối với hàng xuất xứ Trung Quốc

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá SA ổn định

-

Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn, đ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 20/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 20/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 19/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 19/2/2020

-

Cận cảnh thị trường phân bón 1/2020: Nhu cầu nội địa giảm, giao dịch yếu

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá SA ổn định

-

Phân bón 1/2020 - Giá Ure thế giới trong tháng 1/2020 có xu hướng giảm nhẹ do nhu cầu yếu

-

Thị trường Phân bón ngày 17/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 15/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá SA ổn định

-

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

-

Thị trường phân bón (7/2/-13/2/2020) - Dự báo trong tháng 2/2020, tại thị trường Việt Nam nguồn cung phân DAP vẫn thấp, nhập khẩu chậm

-

Thị trường Phân bón ngày 14/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Dự báo trong tháng 2/2020, nguồn cung phân DAP tại thị trường Việt Nam vẫn thấp, nhập khẩu chậm

-

Giám sát giá phân bón tuần 7/2-13/2/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 14/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá SA ổn định

-

Dự báo nguồn cung DAP sẽ hạn chế trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 năm 2020, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 13/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 12/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 12/2/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 12/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá SA ổn định

-

Ngày 11/2/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 11/2/2020

-

Diễn biến lượng DAP nhập khẩu của Việt Nam năm 2018-2020, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 11/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 10/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 8/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 7/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (30/1-6/2/2020) - Hạn chế giao thương ở khu vực biên giới do dịch nCoV khiến hàng nhập khẩu phân bón của Việt Nam khó về hơn

-

Hạn chế giao thương ở khu vực biên giới Trung Quốc khiến hàng nhập khẩu phân bón của Việt Nam khó về hơn

-

Giám sát giá phân bón tuần 31/1-6/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá SA tăng

-

Cơ cấu về lượng nhập khẩu các chủng loại phân bón từ Trung Quốc về Việt Nam năm 2019, %

-

Thị trường Phân bón ngày 6/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Đạm Ninh Bình vận hành ổn định, vượt kế hoạch

- Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao kể từ khi nhà máy đi vào sản xuất thương mại cho đến nay.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 5/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 5/2/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Những nỗ lực bền bỉ giúp DAP - Vinachem đứng vững trên thị trường

- Vào những ngày đầu năm, có mặt tại Công ty Cổ phần DAP- Vinachem (thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) chứng kiến không khí lao động khẩn trương với tâm thế tràn đầy lạc quan trong các phân xưởng sản xuất, chúng tôi tin rằng, năm 2020 công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra, phát triển vững mạnh.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 4/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 3/2/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 3/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 1/2/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá SA ổn định

-

Tin phân bón tháng 01-2020