Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 12-2019

Thị trường Phân bón ngày 14/12/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 13/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá NPK bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường phân bón (6/12-12/12/2019) - Trên thị trường đang có tin đồn và chưa được xác nhận rằng các nhà sản xuất Ure trong nước có khả năng đã và sẽ điều chỉnh giảm giá

-

Giá Ure thế giới ghi nhận tăng ở một số khu vực trong khi giá Ure nội địa vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống

-

Giám sát giá phân bón tuần 6/12-12/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá SA ổn định

-

Đầu tháng 12/2019 giá Ure Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018 đến nay, vnđ/kg

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 12/12/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 12/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/12/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 11/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 11/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 11/12/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 10/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 09/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/12/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/12/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 9/12/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 07/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 06/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/12/2019: Giá phân lân ổn định

-

Áp lực giảm giá trong tháng 12 vẫn còn đặc biệt với chủng loại Ure do tồn kho Ure đang khá cao và lượng hàng nhập khẩu trong tháng 12 vẫn đang dự kiến bổ sung về Sài Gò

-

Giám sát giá phân bón tuần 29/11-5/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (29/11-5/12/2019) - Tại Việt Nam, đầu tháng 12 nhu cầu phân bón tại Tây Nam Bộ chậm dần

-

Ngày 4/12/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Giá Ure nội địa Trung Quốc đầu tháng 12/2019 đã tăng cao tại một số khu vực do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu được hỗ trợ ngắn hạn, NDT/tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 05/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá ure tiếp tục đi xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 4/12/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 04/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá ure giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá SA ổn định

-

Supe Lâm Thao đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cuối năm 2019

- Năm 2019 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong cả nước nói chung và đối với Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao nói riêng. Tuy nhiên, công ty đã chủ động tìm mọi giải pháp để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người l

Thị trường Phân bón ngày 03/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 5/11-19/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 3/12/2019

-

Cung ứng gần 600 tấn phân bón trả chậm cho chuỗi sản xuất chè ở Hà Tĩnh

- Vụ xuân 2019, Công ty Vật tư Nông nghiệp & Kỹ thuật Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cung ứng gần 600 tấn phân bón NPK Việt - Nhật cho chuỗi sản xuất chè liên kết. Đây là hình thức được đơn vị này thực hiện từ nhiều năm nay tại các vùng sản xuất.

Thị trường Phân bón ngày 02/12/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 02/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 02/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 02/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 28/11/2019

-

Tin phân bón tháng 11-2019