Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 11-2019

Thị trường Phân bón ngày 30/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá SA không đổi

-

Mặc dù ghi nhận giá DAP xanh Hồng Hà 64% tăng lên ở một số đại lý cấp 1 tuy nhiên do giá DAP nhập khẩu về Việt Nam vẫn có xu hướng giảm theo giá thế giới nên dự kiến tình trạng này chỉ diễn ra trong ngắn hạn

-

Giám sát giá phân bón tuần 22/11-28/11/2019

-

Thị trường phân bón (22/11-28/11/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này vẫn giao dịch khá chậm

-

Thị trường Phân bón ngày 29/11/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá SA ổn định

-

Tương quan diễn biến giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc và giá DAP Trung Quốc giao dịch tại thị trường Việt Nam năm 2018-2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 28/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 28/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 28/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá SA không đổi

-

Đạm Cà Mau về đích chỉ tiêu sản xuất năm 2019

- Công ty Cổ phần Phân bón Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán DCM) đã chính thức cán mốc chỉ tiêu sản xuất 775.000 tấn phân bón, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch 2019 đề ra.

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 27/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 26/11/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/11/2019: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 25/11/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 25/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 23/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường phân bón Hà Tĩnh: Bắt tay thương hiệu lớn, kiểm soát chặt đầu vào

- Với địa phương sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp như Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 100.000 tấn phân bón được bà con nông dân sử dụng để bón cho các loại cây trồng...

Trong 4 tháng liên tục từ 7/2019-10/2019 xuất khẩu đã vượt qua nhập khẩu do nhu cầu nội địa yếu và tồn kho cao

-

Thị trường phân bón (15/11-21/11/2019) - Thị trường Ure thế giới tuần này vẫn chịu áp lực giảm giá dù có nhu cầu lớn từ Ấn Độ

-

Thị trường Phân bón ngày 22/11/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 22/11/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 15/11-21/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá SA ổn định

-

Tồn kho Ure dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 11-12/2019 do nhu cầu phân bón gia tăng khi vào cao điểm vụ Đông Xuân, nghìn tấn

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 21/11/2019

-

Đầu tư hơn 4 tỷ đồng vào Hoá chất Miền Nam, Vinachem muốn thu về gấp 30 lần từ thoái vốn

- Ngày 12/12 tới đây, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sẽ bán đấu giá 416.516 cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhập khẩu Hóa chất Miền Nam (Southchimex) với giá khởi điểm lên đến 253.300 đồng/cổ phần.

Thị trường Phân bón ngày 21/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chiều 19/11/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá SA không đổi

-

Cận cảnh thị trường phân bón 10/2019: Nhu cầu phân bón tăng nhưng giao dịch yếu

-

Quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.

Thị trường Phân bón ngày 20/11/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 19/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

hị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá phân lân không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 19/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 18/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá SA giảm

-

Những nút thắt của doanh nghiệp ngành phân bón

- Bức tranh các doanh nghiệp ngành phân bón tiếp tục ảm đạm trong 9 tháng đầu năm khi rơi vào tình trạng cung vượt cầu ở mức rất cao.

Thị trường Phân bón ngày 16/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá SA không đổi

-

Phân bón 10/2019 - Thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi xuống

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 15/11/2019

-

Dự kiến, tại thị trường Việt Nam các giao dịch phân bón vẫn chỉ chốt với các đơn hàng nhỏ để tránh rủi ro về giá, giao dịch chậm

-

Thị trường phân bón (8/11-14/11/2019) - Thị trường Ure thế giới tuần này vẫn chịu áp lực giảm giá dù có nhu cầu lớn từ Ấn Độ

-

Thị trường Phân bón ngày 15/11/2019

-

Giám sát giá phân bón tuần 8/11-14/11/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá SA ổn định

-

Tuần này, nhu cầu ở một số khu vực đã tăng nhẹ, giao dịch được cải thiện, tuy nhiên nhìn chung giá Ure vẫn ổn định, NDT/tấn

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 14/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 14/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 13/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 13/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 12/11/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 11/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 11/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 9/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá SA ổn định

-

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 8/11/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 8/11/2019

-

Ông lớn ngành phân bón trượt dài

- Đã trải qua 3 năm liên tục suy giảm từ 2016, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp phân bón, kể cả các ông lớn như Đạm Phú Mỹ hay Bình Điền đều suy giảm, chỉ báo cho thấy bức tranh ngành phân bón nói chung và ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn đang khá mờ mịt.

Thị trường Phân bón ngày 8/11/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá phân lân ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 1/11-7/11/2019

-

Xu hướng giá Ure đang kỳ vọng được hỗ trợ nhờ phiên thầu nhập khẩu Ure mới của Ấn Độ

-

Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure mới đóng ngày 14/11/2019

-

Thị trường phân bón (1/11-7/11/2019) - Tại Việt Nam, thị trường phân bón trong thời gian tới vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu cho lúa Đông Xuân tại ĐBSCL

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá SA không đổi

-

Lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam ước tính trong 10 tháng năm 2019 giảm mạnh 23% so với cùng kỳ 2018, tấn

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 22/10-6/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 7/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá Kali giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá SA không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 6/11/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 6/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 6/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá SA không đổi

-

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 1/11/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 1/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 5/11/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 05/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 05/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 05/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 5/11/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 4/11/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá SA không đổi

-

Doanh nghiệp phân bón lao đao

- Khó khăn hai đầu (từ chi phí sản xuất tới tiêu thụ) đã phản ánh trên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành phân bón.

Thị trường Phân bón ngày 2/11/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 1/11/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường phân bón (25/10-31/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá Ure khoảng 10 ngày gần đây khá chững nên các đại lý tăng nhu cầu mua hàng để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân

-

Thị trường Ure, DAP thế giới trong 10 tháng năm 2019 gần như giữ xu hướng trái ngược so với cùng kỳ 2018

-

Giám sát giá phân bón tuần 25/10-31/10/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá SA không đổi

-

Tin phân bón tháng 10-2019