Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón tháng 1-2020

Thị trường Phân bón ngày 31/1/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 31/1/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 31/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 30/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 22/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 21/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 20/1/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 20/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá SA ổn định

-

Cận cảnh thị trường phân bón 12/2019: Ure dư cung, nhập khẩu Ure, DAP hạn chế

-

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Phân bón Bình Điền hụt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2019

- Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC, sàn HoSE) vừa đưa ra kết quả ước tính về kinh doanh 2019 và kế hoạch sơ bộ cho quý I năm 2020.

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

-

Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung

-

Giám sát giá phân bón tuần 10/1-15/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá phân lân tăng

-

Năm 2019, Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành chưa tới 50% kế hoạch lợi nhuận

- HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền (BFC – sàn HOSE) vừa thông qua kết quả thực hiện quý IV/2019 với tổng doanh thu đạt 1.572,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so với quý IV/2018; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56,3 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá SA ổn định

-

Nhập khẩu và sản xuất giảm khiến tồn kho DAP tại Việt Nam duy trì ở mức thấp, nghìn tấn

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 15/1/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 15/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá SA ổn định

-

Sáng ngày 14/1/2020, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Công ty phân bón nhà nước Trung Quốc lỗ gần 7 tỷ USD

- Một công ty sản xuất phân bón quốc doanh ở Trung Quốc báo lỗ tới 6,8 tỷ USD trong năm 2019 và sẽ phải tái cơ cấu nợ.

Thị trường Phân bón ngày 14/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá SA ổn định

-

Áp lực thoái vốn đè nặng Vinachem

- Nếu không có sự đột biến và đột phá, việc hoàn thành kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2017-2020 được Chính phủ giao cho Vinachem là điều khó nhằn.

Thị trường Phân bón ngày 13/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 13/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 11/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (3/1-9/1/2020) - Thị trường Ure thế giới tuần này có dấu hiệu suy yếu trở lại sau khi Ấn Độ chốt mua Ure với lượng thấp hơn kỳ vọng

-

Phân bón 12/2019 - Giá Ure thế giới trong tháng 12/2019 hồi phục nhẹ ở một số khu vực

-

Dự kiến nhu cầu phân bón sẽ không được cải thiện trong nửa cuối tháng 1/2020 do nghỉ Tết Nguyên Đán, do đó khó hỗ trợ đến giá

-

Thị trường Phân bón ngày 10/1/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần 3/1-9/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/1/2020

-

Nhập khẩu SA năm 2019 của Việt Nam ít hơn khoảng 8% so với năm 2018, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 9/1/2020

-

Dabaco (DBC) đặt mục tiêu lợi nhuận 457 tỷ đồng, dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

- CTCP Tập đoàn Dabaco (DBC – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 5 năm tiếp theo của Tập đoàn.

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 9/1/2020

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 8/1/2020

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá DAP tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá SA ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 8/1/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 7/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá phân lân không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 6/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá phân lân không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá NPK bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 6/1/2020

-

Nhu cầu phân bón toàn cầu tăng trưởng tốt trong vòng 18 năm qua

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 4/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá SA ổn định

-

Thị trường phân bón (27/12/2019-2/1/2020) - Phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ đóng ngày 27/12/2019 đã nhận được tổng lượng chào tới 2,42 triệu tấn

-

Cuối tháng 12/2019-đầu tháng 1/2020, một số tàu Kali lượng lớn đã về cảng miền Nam và miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu

-

Giám sát giá phân bón tuần 27/12/2019-2/1/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 3/1/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 17/12-31/12/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá DAP giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá SA ổn định

-

Trong năm 2019, lượng Kali nhập khẩu về Việt Nam giảm 15% so với năm 2018, nghìn tấn

-

Thị trường Phân bón ngày 2/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá NPK bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá SA ổn định

-

Tin phân bón tháng 12-2019