Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón ngày 22/05/2020

Thị trường Phân bón (15/5-21/5/2020) – Giá Ure giao dịch tại thị trường Việt Nam tuần này giảm mạnh do nhu cầu chậm trong bối cảnh sản xuất trong nước cao dù nguồn cung nhập khẩu về không đáng kể

-

Thị trường Kali thế giới khó được cải thiện đáng kể do nhu cầu thấp sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký hợp đồng nhập khẩu mới

-

Giám sát giá Phân bón tuần từ 15/5-21/5/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2020

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá SA ổn định

-

Tin phân bón ngày 21/05/2020