Hotline: 0936.288.112


Tin phân bón ngày 11/09/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 6/9/2019

-

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 6/9/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 11/9/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 11/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá phân lân không đổi

-

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá SA không đổi

-

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém

- 5 tiêu chí để đưa dự án, nhà máy ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP1 Hải Phòng đều đáp ứng đầy đủ.

Tin phân bón ngày 10/09/2019