Hotline: 0936.288.112


Ngày 4/12/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Chiều 19/11/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

Ngày 23/10/2019, Đạm Cà Mau ra lệnh mới, giá không đổi

Ngày 1/10/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 25/9/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 12/8/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 18/7/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Cuối tuần trước, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure không đổi

Ngày 21/6/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 7/6/2019, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới

Ngày 21/5/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tăng

Ngày 9/5/2019, Ure Phú Mỹ có lệnh mới

Ngày 8/5, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure tăng

Ngày 18/4/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tăng

Ngày 1/4/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 4/3/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 18/2/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure tại nhà máy không đổi

Chiều ngày 18/2/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới