Hotline: 0936.288.112


Ngày 7/5/2020, MMTC (Ấn Độ) đã đóng thầu nhập khẩu Ure mới

Ngày 20/12/2019, MMTC (Ấn Độ) đã thông báo mở thầu nhập khẩu Ure

Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure mới đóng ngày 14/11/2019

Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure ngày 7/10/2019

Phiên thầu nhập khẩu Ure của MMTC đóng ngày 1/7/2019 đã nhận được chào giá thấp nhất ở mức 295,97 USD/tấn CFR bờ Tây

Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure cuối tháng 6/2019

Giá chào thấp nhất trong phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ đóng ngày 16/1/2019 giảm 39-43 USD/tấn so với phiên thầu đóng ngày 14/11/2018

Ngày 9/1, Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure