Hotline: 0936.288.112


Tình hình ngập lụt, lũ lụt trên thế giới và Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 1/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 1/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 25/7/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 25/7/2019

Cập nhật tình hình thu hoạch lúa Hè Thu tại khu vực ĐBSCL đến ngày 30/5/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 28/2/2019

Cập nhật tình hình thu hoạch vụ Đông Xuân 2018/19 (tính đến 15/2/2019)

Thời gian xuống giống vụ Đông Xuân 2018/19 tại ĐBSCL và diện tích dự kiến

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2018 tại khu vực ĐBSCL đến 2/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 tại khu vực ĐBSCL đến 27/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 tại khu vực ĐBSCL đến 27/7/2018

Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL

Dự kiến 10-15 ngày tới lúa vụ 3 sẽ xuống giống tại Cần Thơ

Dự kiến vụ Hè Thu tại miền trung sẽ xuống giống từ khoảng 25/05-04/06

Dự kiến nhu cầu cho cây công nghiệp tại Đông Nam Bộ sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Dự kiến vụ Hè Thu tại miền trung sẽ xuống giống vào cuối tháng 5.

Tại ĐBCSL, tính đến cuối tháng 4, vụ Hè Thu đã xuống giống được khoảng 50% kế hoạch