Hotline: 0936.288.112


Tính đến ngày 13/12, theo báo cáo từ Cục Trồng Trọt, các tỉnh Nam Bộ đã xuống trên giống 1,2 triệu ha lúa đông xuân

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 28/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 8/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 8/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 1/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 1/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 25/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 25/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 4/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 4/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 27/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 20/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 13/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 13/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 6/9/2019