Hotline: 0936.288.112


Thương mại

 

Thị trường phân bón (29/11-5/12/2019) - Tại Việt Nam, đầu tháng 12 nhu cầu phân bón tại Tây Nam Bộ chậm dần

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 4/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 04/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 03/12/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 5/11-19/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 3/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 02/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 30/11/2019

Thị trường phân bón (22/11-28/11/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này vẫn giao dịch khá chậm

Thị trường Phân bón ngày 29/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 28/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 28/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 28/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 27/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 27/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 26/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 25/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 25/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 23/11/2019

Thị trường phân bón (15/11-21/11/2019) - Thị trường Ure thế giới tuần này vẫn chịu áp lực giảm giá dù có nhu cầu lớn từ Ấn Độ