Hotline: 0936.288.112


Thương mại

 

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2020

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2020

Nhập khẩu và sản xuất giảm khiến tồn kho DAP tại Việt Nam duy trì ở mức thấp, nghìn tấn

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 15/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 15/1/2020

Sáng ngày 14/1/2020, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Thị trường Phân bón ngày 14/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 13/1/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 13/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 11/1/2020

Thị trường phân bón (3/1-9/1/2020) - Thị trường Ure thế giới tuần này có dấu hiệu suy yếu trở lại sau khi Ấn Độ chốt mua Ure với lượng thấp hơn kỳ vọng

Phân bón 12/2019 - Giá Ure thế giới trong tháng 12/2019 hồi phục nhẹ ở một số khu vực

Thị trường Phân bón ngày 10/1/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/1/2020

Nhập khẩu SA năm 2019 của Việt Nam ít hơn khoảng 8% so với năm 2018, nghìn tấn

Thị trường Phân bón ngày 9/1/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 9/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 8/1/2020