Hotline: 0936.288.112


Thế giới

 

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 10/8/2019

Đầu tháng 8/2019, xu hướng chính trên khắp các thị trường Ure thế giới chủ yếu là giá giảm do nhu cầu hạn chế

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

Phân bón 7/2019 - Thị trường DAP thế giới tiếp tục giữ xu hướng đi xuống

Thị trường Phân bón ngày 9/8/2019

Tình hình ngập lụt, lũ lụt trên thế giới và Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019

Thị trường phân bón (2/8-8/8/2019) – Thị trường phân bón Việt Nam tuần đầu tháng 8/2019 ảm đạm

Thị trường DAP nội địa Trung Quốc trong tuần đầu tháng 8/2019 tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp

Thị trường Phân bón ngày 8/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 7/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 6/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 5/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 3/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 2/8/2019

Thị trường phân bón (26/7-1/8/2019) - Do nhu cầu không được cải thiện, giá Ure, DAP tại thị trường Việt Nam đầu tuần này tiếp tục giảm nhẹ

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019 thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu tại một số khu vực sản xuất do nhu cầu thấp

Thị trường Phân bón ngày 1/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 31/7/2019

Thị trường Phân bón ngày 30/7/2019