Hotline: 0936.288.112


Thế giới

 

Thị trường Phân bón ngày 21/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 20/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2020

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 15/1/2020

Công ty phân bón nhà nước Trung Quốc lỗ gần 7 tỷ USD

Một công ty sản xuất phân bón quốc doanh ở Trung Quốc báo lỗ tới 6,8 tỷ USD trong năm 2019 và sẽ phải tái cơ cấu nợ.

Thị trường Phân bón ngày 14/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 13/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 11/1/2020

Thị trường phân bón (3/1-9/1/2020) - Thị trường Ure thế giới tuần này có dấu hiệu suy yếu trở lại sau khi Ấn Độ chốt mua Ure với lượng thấp hơn kỳ vọng

Phân bón 12/2019 - Giá Ure thế giới trong tháng 12/2019 hồi phục nhẹ ở một số khu vực

Thị trường Phân bón ngày 10/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 9/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 8/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 7/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 6/1/2020

Nhu cầu phân bón toàn cầu tăng trưởng tốt trong vòng 18 năm qua

Thị trường Phân bón ngày 4/1/2020