Hotline: 0936.288.112


Thế giới

 

Thị trường phân bón (29/11-5/12/2019) - Tại Việt Nam, đầu tháng 12 nhu cầu phân bón tại Tây Nam Bộ chậm dần

Giá Ure nội địa Trung Quốc đầu tháng 12/2019 đã tăng cao tại một số khu vực do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu được hỗ trợ ngắn hạn, NDT/tấn

Thị trường Phân bón ngày 04/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 03/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 02/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 30/11/2019

Thị trường phân bón (22/11-28/11/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này vẫn giao dịch khá chậm

Thị trường Phân bón ngày 29/11/2019

Tương quan diễn biến giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc và giá DAP Trung Quốc giao dịch tại thị trường Việt Nam năm 2018-2019

Thị trường Phân bón ngày 28/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 27/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 26/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 25/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 23/11/2019

Thị trường phân bón (15/11-21/11/2019) - Thị trường Ure thế giới tuần này vẫn chịu áp lực giảm giá dù có nhu cầu lớn từ Ấn Độ

Thị trường Phân bón ngày 22/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 21/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 20/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 19/11/2019

Thị trường Phân bón ngày 18/11/2019