Hotline: 0936.288.112


Thế giới

 

Thị trường Phân bón ngày 28/3/2020

Thị trường phân bón (20/3-26/3/2020) – Thị trường phân bón thế giới đã suy yếu từ giữa tháng 3/2020 theo xu hướng đi xuống của tài chính toàn cầu, do sự mất giá của các loại tiền tệ bởi Covid-19 lây lan nhiều quốc gia trên thế giới

Thị trường Phân bón ngày 27/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 26/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 25/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 24/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 23/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 21/3/2020

Thị trường phân bón (13/3-19/3/2020) – Thị trường Ure thế giới tuần này đang có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt tại Nola (Hoa Kỳ), Brazil,…

Thị trường Phân bón ngày 20/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 19/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 18/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 17/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 16/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 14/3/2020

Phân bón 2/2020 - Thị trường Ure thế giới trong tháng 2/2020 giữ xu hướng tăng giá

Thị trường phân bón (6/3-12/3/2020) – Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

Thị trường Phân bón ngày 13/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 12/3/2020

Thị trường Phân bón ngày 11/3/2020