Hotline: 0936.288.112
 

Báo cáo thường niên thị trường Phân bón 2019 và triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Phân bón 2019 và triển vọng 2020, phát hành tháng 27/12/2019. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NÔNG SẢN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Thị trường hàng hóa nông sản thế giới 2019
II. Thị trường nông sản tại Việt Nam
1. Diễn biến giá một số mặt hàng nông sản
2. Tổng quan nhu cầu phân bón cho nông nghiệp của Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
 
PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP THƯƠNG MẠI PHÂN BÓN NĂM 2019 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2020
I. Chính sách thuế xuất nhập khẩu phân bón năm 2020 của Trung Quốc và triển vọng 2020
1. Thuế xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2020
2. Thuế nhập khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2020
3. Thuế Giá trị giá tăng đối với phân bón của Trung Quốc
II. Chính sách thuế đối với mặt hàng phân bón Việt Nam
1. Thuế nhập khẩu phân bón năm 2020 của Việt Nam
2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với phân bón để thực hiện Hiệp định CPTPP 2019-2022
3. Thuế tự vệ chính thức cho phân DAP/MAP nhập khẩu
4. Thuế Giá trị gia tăng VAT của Việt Nam
 
PHẦN 3: NHU CẦU PHÂN BÓN CHO LÚA TẠI ĐBSCL
1. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 tại khu vực ĐBSCL
2. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Thu Đông năm 2019 tại khu vực ĐBSCL
3. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Hè Thu 2019 tại khu vực ĐBSCL
 
PHẦN 4: TỔNG QUAN PHÂN BÓN THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Cung cầu phân bón thế giới năm 2019 và triển vọng 2020
1. Cung cầu phân bón thế giới năm 2019
2. Triển vọng 2020 thị trường phân bón thế giới năm 2019-2024
2.1. Triển vọng 2020 thị trường Nitrogen
2.2. Triển vọng 2020 thị trường Phosphate
2.3. Triển vọng 2020 thị trường Potash
 
PHẦN 5: SẢN XUẤT-TIÊU THỤ-TỒN KHO CÁC LOẠI PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM
I. Sản lượng phân bón Việt Nam sản xuất năm 2019
II. Chỉ số sản xuất và chỉ số tiêu thụ ngành phân bón năm 2019
 
PHẦN 6: NHẬP KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM
I. Nhập khẩu phân bón của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón năm 2019
2. Nhập khẩu phân bón theo chủng loại năm 2019
II. Nhập khẩu phân bón theo thị trường năm 2019
1. Cơ cấu nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo thị trường năm 2019
2. Tỷ trọng chi phối của top 10 thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
3. Thay đổi vị trí của top 10 thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
4. Nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ chốt năm 2019
4.1. Nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc năm 2019
4.1.1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc năm 2019
4.1.2. Chủng loại phân bón Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc năm 2019
4.2. Nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga trong năm 2019
4.2.1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ thị trường Nga năm 2019
4.2.2. Chủng loại phân bón Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Nga năm 2019
III. Doanh nghiệp nhập khẩu phân bón Việt Nam năm 2019
1. Số lượng doanh nghiệp tham gia nhập khẩu phân bón năm 2019
2. Tỷ trọng chi phối của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
3. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
 
PHẦN 7: XUẤT KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN VIỆT NAM NĂM 2019
I. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019
1. Tạm nhập tái xuất
2. Xuất khẩu hàng xuất xứ Việt Nam
2.1. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại
2.2. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo thị trường
2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019
2.3.1. Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phân bón năm 2019
2.3.2. Tỷ trọng chi phối của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất
2.3.3. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
 
PHẦN 8: THỊ TRƯỜNG URE THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 8.1: CUNG CẦU-GIÁ URE THẾ GIỚI NĂM 2019
PHẦN 8.2: CUNG CẦU-GIÁ URE TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu Ure của Trung Quốc năm 2019
II. Giá ure nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
1. Giá ure nội địa Trung Quốc năm 2019
2. Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
PHẦN 8.3: THỊ TRƯỜNG URE VIỆT NAM: Cung cầu-Doanh nghiệp-Giá Ure Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Cung cầu phân bón Ure Việt Nam
1. Cung cầu phân Ure của Việt Nam năm 2019
2. Dự báo cung cầu phân Ure của Việt Nam năm 2020
II. Sản xuất Ure của Việt Nam năm 2019
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Ure của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Ure trong năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu Ure năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Ure của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu ure của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Ure
3. Thị trường Việt Nam xuất khẩu Ure
V. Giá ure nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá ure nhập khẩu
2. Giá ure giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá ure xuất khẩu
 
PHẦN 9: THỊ TRƯỜNG DAP THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 9.1: CUNG CẦU-GIÁ DAP THẾ GIỚI NĂM 2019
PHẦN 9.2: CUNG CẦU-GIÁ DAP TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất và xuất khẩu DAP của Trung Quốc
II. Giá DAP nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc
1. Giá DAP nội địa Trung Quốc năm 2019
2. Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
PHẦN 9.3: THỊ TRƯỜNG DAP VIỆT NAM: Cung cầu-Doanh nghiệp-Giá DAP Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Cung cầu phân bón DAP Việt Nam
1. Cung cầu phân DAP của Việt Nam trong năm 2019
2. Dự báo cung cầu phân DAP của Việt Nam 
II. Sản xuất DAP của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân DAP năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu DAP năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu DAP của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân DAP
3. Thị trường xuất khẩu DAP của Việt Nam
V. Giá DAP nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá DAP nhập khẩu
2. Giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá DAP xuất khẩu
 
PHẦN 10: THỊ TRƯỜNG NPK VIỆT NAM: Cung cầu-Doanh nghiệp-Giá NPK Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Cung cầu phân bón NPK Việt Nam
1. Cung cầu phân NPK của Việt Nam trong năm 2019
2. Dự báo cung cầu phân NPK của Việt Nam 
II. Sản xuất NPK của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu NPK của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân NPK năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu NPK trong năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu NPK của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu NPK của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân NPK
3. Thị trường Việt Nam xuất khẩu NPK
V. Giá NPK nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá NPK nhập khẩu
2. Giá NPK giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá NPK xuất khẩu
 
PHẦN 11: THỊ TRƯỜNG KALI THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 11.1: CUNG CẦU-GIÁ KALI THẾ GIỚI NĂM 2019
PHẦN 11.2: CUNG CẦU-GIÁ KALI TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất và xuất khẩu Kali clorua Trung Quốc năm 2019
II. Giá Kali Trung Quốc năm 2019
PHẦN 11.3: THỊ TRƯỜNG KALI VIỆT NAM: Doanh nghiệp-Giá Kali Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Kali của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Kali năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu Kali
II. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Kali của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu Kali của Việt Nam trong năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Kali
3. Thị trường xuất khẩu Kali
III. Giá Kali nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá Kali Việt Nam nhập khẩu năm 2019
2. Giá Kali giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá Kali Việt Nam xuất khẩu
 
PHẦN 12: THỊ TRƯỜNG SA VIỆT NAM: Doanh nghiệp-Giá SA Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu SA của Việt Nam năm 2019
II. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân SA năm 2019
III. Thị trường nhập khẩu SA trong năm 2019
IV. Tương quan giá SA nhập khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá SA nhập khẩu năm 2019
2. Giá SA giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
 
PHẦN 13: CẬP NHẬP VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH PHÂN BÓN 2019-2020
 
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Chỉ số giá nông sản thế giới, 2016 – 2030 (2010=100)
Hình 2: Diễn biến giá dầu thô bình quân, USD/thùng, 2016-2030
Hình 3: Giá Ure (E Europe, Bulk, FOB), 2016 –2018 và dự báo đến 2030, (USD/tấn)
Hình 4: Giá Phosphate thế giới, 2016 –2018 và dự báo 2030, (USD/tấn)
Hình 5: Giá Potassium Chloride (Spot, Vancouver, FOB), 2016 –2018 và dự báo đến 2030, (USD/tấn)
Hình 6: Các giai đoạn thay đổi chính sách thuế VAT đối với phân bón tại thị trường Việt Nam từ năm 2014-2019
Hình 7: Giá hạt điều khô bán về nhà máy tại Bình Phước năm 2017-2019 (VND/kg)
Hình 8: Giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, và Vũng Tàu 2018-2019 (ngàn đồng/kg)
Hình 9: Diễn biến giá lúa tươi tại khu vực miền Tây Nam Bộ năm 2018-2019, VND/kg
Hình 10: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2018 – tháng 6/2019, đồng/kg
Hình 11: Diễn biến giá lúa gạo tại Việt Nam giai đoạn 2018-2019, đ/kg
Hình 12: Lượng phân bón sản xuất của Việt Nam từ 1/2018-6/2019, (Nghìn tấn)
Hình 13: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 14: Cơ cấu lượng nhập khẩu phân bón theo chủng loại năm 2019 và thay đổi so với năm 2018, (%)
Hình 15: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo lượng năm 2019 và năm 2018 (%)
Hình 16: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 17: Cơ cấu lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc theo chủng loại năm 2019, (%)
Hình 18: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga, từ tháng 1/2018– 12/2019
Hình 19: Lượng nhập khẩu các mặt hàng phân bón từ Nga theo tháng, từ tháng 1/2018 – 12/2019, (tấn)
Hình 20: Lượng nhập khẩu Ure của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019 so với năm 2018, (Nghìn tấn)
Hình 21: Tỷ trọng lượng nhập khẩu Ure của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, (%)
Hình 22: Tỷ trọng lượng nhập khẩu DAP của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, (%)
Hình 23: Tỷ trọng lượng nhập khẩu Kali của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, (%)
Hình 24: Tỷ trọng lượng nhập khẩu SA của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, (%)
Hình 25: Tỷ trọng lượng nhập khẩu NPK của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, (%)
Hình 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 27: Cơ cấu lượng phân bón xuất khẩu theo chủng loại trong năm 2019 và năm 2018, (%)
Hình 28: Diễn biến giá Ure trung bình theo tháng tại một số khu vực từ tháng 1/2018-12/2019, (USD/tấn, FOB)
Hình 29: Chi tiết giá, lượng trúng thầu trong các phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ năm 2018-2019
Hình 30: So sánh sản lượng và công suất sản xuất Ure hàng ngày của Trung Quốc trong năm 2018-2019
Hình 31: So sánh tổng sản lượng sản xuất Ure hàng tháng của Trung Quốc trong năm 2018-2019
Hình 32: Lượng và kim ngạch Ure xuất khẩu của Trung Quốc từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 33: Lượng Ure nhập khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018-2019, tấn
Hình 34: So sánh diễn biến giá ure nội địa Trung Quốc bình quân năm 2018-2019, NDT/tấn
Hình 35: Diễn biến giá ure hạt trong/hạt đục xuất khẩu của Trung Quốc, tháng 1/2018 - 12/2019, (USD/tấn FOB)
Hình 36: Lượng Ure sản xuất của Việt Nam (Vinachem+PVCCo), tháng 1/2018– 12/2019, (nghìn tấn)
Hình 37: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure từ tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 38: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu Ure vào Việt Nam trong năm 2019 và năm 2018, (%)
Hình 39: Lượng nhập khẩu Ure từ thị trường Trung Quốc, Indonesia và Malaysia tháng 1/2018 – tháng 12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 40: Lượng và kim ngạch xuất khẩu Ure từ tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 41: Giá lệnh ra hàng Ure Cà Mau tại nhà máy năm 2018-2019, đồng/kg
Hình 42: Giá lệnh ra hàng Ure Đạm Phú Mỹ tại kho trung chuyển Tây Nam Bộ năm 2018-2019, đồng/kg
Hình 43: Diễn biến giá Ure nhập khẩu về Việt Nam và giá Ure giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS) năm 2018-2019
Hình 44: Giá DAP tại một số khu vực tháng 1/2018 –12/2019, (USD/tấn FOB)
Hình 45: So sánh sản lượng sản xuất DAP của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm từ năm 2017-2019
Hình 46: So sánh công suất sản xuất DAP của Trung Quốc năm 2017-2019, %
Hình 47: Lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Trung Quốc từ 1/2018-12/2019
Hình 48: Biểu đồ chi phí- lợi nhuận sản xuất DAP của Trung Quốc từ tháng 3-6 năm 2019
Hình 49: So sánh giá DAP bán buôn của Trung Quốc năm 2017-2019
Hình 50: So sánh giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2018-2019, (USD/tấn FOB)
Hình 51: Lượng DAP sản xuất của Vinachem, tháng 1/2018 – 12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 52: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP theo tháng của Việt Nam, từ tháng 1/2018 –12/2019
Hình 53: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu DAP vào Việt Nam trong năm 2019 và năm 2018, (%)
Hình 54: Lượng nhập khẩu DAP từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga tháng 1/2018 -12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 55: Lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Việt Nam từ tháng 1/2018– 12/2019
Hình 56: Diễn biến giá DAP Trung Quốc bình quân nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Ga Lào Cai năm 2018-2019, USD/tấn DAP
Hình 57: Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn, tháng 1/2018-12/2019, (Đồng/kg)
Hình 58: Giá MOP tại một số khu vực, tháng 1/2018-12/2019, (USD/tấn C&F)
Hình 59: So sánh sản lượng sản xuất MOP của Trung Quốc trong năm 2018-2019
Hình 60: Lượng và kim ngạch Kali nhập khẩu của Trung Quốc từ 1/2018-12/2019
Hình 61: Diễn biến giá MOP Trung Quốc giai đoạn 2018-2019, NDT/tấn
Hình 62: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali theo tháng, từ tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 63: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu Kali vào Việt Nam trong năm 2019 so với năm 2018, (%)
Hình 64: Lượng nhập khẩu Kali từ thị trường Lithuania; Canada; Nga theo tháng, từ 1/2018 -12/2019, (Tấn)
Hình 65: Lượng và kim ngạch xuất khẩu Kali của Việt Nam từ 1/2018-12/2019
Hình 66: So sánh lượng Kali nhập khẩu về Việt Nam năm 2018-2019, tấn
Hình 67: Diễn biến giá một số chủng loại Kali tại khu vực quận 7 Sài Gòn từ tháng 1/2018-12/2019, (Đồng/kg)
Hình 68: Lượng NPK sản xuất của Việt Nam, tháng 1/2018-12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 69: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK tháng 1/2018-12/2019
Hình 70: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu NPK vào Việt Nam trong năm 2019 so với năm 2018, (%)
Hình 71: Lượng nhập khẩu NPK từ thị trường Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc từ tháng 1/2018-12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 72: Lượng và kim ngạch xuất khẩu NPK của Việt Nam từ 1/2018-12/2019
Hình 73: Giá NPK giao dịch tại quận 7 Sài Gòn, tháng 1/2018-12/2019 (Đồng/kg)
Hình 74: Lượng và kim ngạch nhập khẩu SA, tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 75: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu SA vào Việt Nam năm 2019 và năm 2018, (%)
Hình 76: Lượng nhập khẩu SA từ thị trường Trung Quốc; Nhật Bản từ tháng 1/2018 – 12/2019, (Nghìn tấn)
Hình 77: Giá SA tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2018 –12/2019, (Đồng/kg)
 
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Tăng trưởng nhu cầu phân bón đến năm 2023/24, %
Bảng 2: Thuế xuất khẩu các mặt hàng phân bón theo mã HS code của Trung Quốc trong năm 2016- 2019
Bảng 3: Bảng thay đổi thuế VAT đối với phân bón của Trung Quốc từ năm 2015-2019
Bảng 4: So sánh mức thuế xuất-nhập khẩu đối với phân bón của Trung Quốc trong năm 2017- 2019
Bảng 5: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ 1/1/2018 với mặt hàng phân bón
Bảng 6: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với phân bón để thực hiện Hiệp định CPTPP (kèm theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ)
Bảng 7: Mức thuế và thời gian áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với sản phẩm DAP/MAP nhập khẩu vào Việt Nam
Bảng 8: Mã Hscode các mặt hàng phân bón áp dụng thuế tự vệ
Bảng 9: Mức thuế GTGT áp dụng lên các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm phân bón (sau khi sửa đổi chính sách)
Bảng 10: Tình hình mực nước tại một số hồ thủy điện trên toàn quốc đến ngày 25/7/2019 so với năm 2018
Bảng 11: Bảng cân đối cung cầu Ure của Việt Nam năm 2019 so với năm 2018, tấn 
Bảng 12: Bảng cân đối cung cầu Ure của Việt Nam theo tháng trong năm 2019, tấn 
Bảng 13: Bảng cân đối cung cầu Urea của Việt Nam năm 2020 so với cùng kỳ 2019, tấn 
Bảng 14: Bảng cân đối cung cầu Ure của Việt Nam theo tháng trong năm 2020, tấn 
Bảng 15: Cân đối cung cầu DAP của Việt Nam năm 2019 so với cùng kỳ 2018, tấn 
Bảng 16: Bảng cân đối cung cầu DAP của Việt Nam theo tháng trong năm 2019, tấn 
Bảng 17: Cân đối cung cầu DAP của Việt Nam năm 2020 so với cùng kỳ 2019, tấn 
Bảng 18: Bảng cân đối cung cầu DAP của Việt Nam theo tháng trong năm 2020, tấn 
Bảng 19: Cân đối cung cầu NPK của Việt Nam năm 2019 so với cùng kỳ 2018, tấn 
Bảng 20: Bảng cân đối cung cầu NPK của Việt Nam theo tháng trong năm 2019, tấn 
Bảng 21: Cân đối cung cầu NPK của Việt Nam năm 2020 so với cùng kỳ 2019, tấn 
Bảng 22: Bảng cân đối cung cầu NPK của Việt Nam theo tháng trong năm 2020, tấn 
Bảng 23: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Đông Xuân 2019-2020 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 24: Kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 và so sánh với 2018-2019
Bảng 25: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Hè Thu 2019 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 26: Kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 và so sánh với 2018
Bảng 27: Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2019-2020, diện tích (ha
Bảng 28: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Đông Xuân 2018-2019 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 29: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 30: Chỉ số tiêu thụ ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 31: Chỉ số tồn kho ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 32: Lượng nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại năm 2019 (nghìn tấn) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 33: Kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại năm 2019 (triệu USD) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 34: Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu phân bón có lượng lớn nhất năm 2019 so với năm 2018
Bảng 35: Tỷ trọng top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019 (tính theo lượng nhập khẩu), (Triệu Tấn)
Bảng 36: Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu phân bón hàng đầu năm 2019 (tính theo lượng nhập khẩu)
Bảng 37: Nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 38: Nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 39: Nhập khẩu phân bón Việt Nam của Top 20 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 40: Tỷ trọng chi phối của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu (tính theo lượng nhập khẩu), %
Bảng 41: Sự thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu (tính theo lượng nhập khẩu)
Bảng 42: Nhập khẩu Ure theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019
Bảng 43: Nhập khẩu DAP của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 44: Nhập khẩu DAP theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 45: Nhập khẩu Kali của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 46: Nhập khẩu Kali theo thị trường của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 47: Nhập khẩu SA của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 48: Nhập khẩu SA theo thị trường của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 49: Nhập khẩu NPK của 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 50: Nhập khẩu NPK theo thị trường của 10 doanh nghiệp đứng đầu năm 2019
Bảng 51: Lượng và kim ngạch phân bón tạm nhập tái xuất trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 52: Lượng phân bón tạm nhập tái xuất theo chủng loại năm 2019 (tấn) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 53: Kim ngạch phân bón tạm nhập tái xuất theo chủng loại năm 2019 (triệu USD) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 54: Tạm nhập tái xuất của một số chủng loại phân bón theo thị trường năm 2019
Bảng 55: Tạm nhập tái xuất của một số chủng loại theo doanh nghiệp xuất khẩu năm 2019
Bảng 56: Lượng xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019 (tấn) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 57: Kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019 (triệu USD) và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 58: Top 20 thị trường xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 59: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 60: Xuất khẩu phân bón của top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 theo chủng loại
Bảng 61: Tỷ trọng chi phối của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón hàng đầu
Bảng 62: Sự thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón hàng đầu (tính theo lượng xuất khẩu)
Bảng 63: Xuất khẩu Ure của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 64: Xuất khẩu Ure theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 65: Xuất khẩu DAP của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 66: Xuất khẩu DAP theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 67: Xuất khẩu Kali của các doanh nghiệp trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 68: Xuất khẩu Kali theo thị trường của một số doanh nghiệp trong năm 2019
Bảng 69: Xuất khẩu NPK của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 70: Xuất khẩu NPK theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019
Bảng 71: Kế hoạch bảo trì một số nhà máy sản xuất Ure trên thế giới trong tháng 7-tháng 8/2019
Bảng 72: So sánh giá Ure bình quân tại một số thị trường nội địa Trung Quốc, NDT/tấn
Bảng 73: Thị trường nhập khẩu Ure trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 74: Xuất khẩu Ure sang các thị trường lớn nhất trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 75: Giá một số đơn hàng Ure lớn nhất về lượng theo ĐKGH CFR của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, (USD/tấn)
Bảng 76: Giá Urea xuất khẩu của một số đơn hàng lớn nhất năm 2019, (USD/tấn FOB)
Bảng 77: Chi tiết kế hoạch cắt giảm sản xuất DAP trong quý 3/2019 của Trung Quốc
Bảng 78: Thị trường nhập khẩu DAP trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 79: Xuất khẩu DAP theo thị trường trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 80: Giá một số đơn hàng DAP lớn nhất về lượng tại một số thị trường trong năm 2019, (USD/tấn CFR)
Bảng 81: Giá DAP xuất khẩu của các đơn hàng lớn nhất trong năm 2019, (USD/tấn, FOB)
Bảng 82: Một số hợp đồng giao dịch MOP trong năm 2019-2020 trên thị trường thế giới
Bảng 83: Các mỏ sản xuất Kali mới dự kiến hoàn thành trong và sau năm 2017
Bảng 84: So sánh tồn kho MOP tại cảng Trung Quốc ngày 20/6/2019 so với năm 2018, nghìn tấn
Bảng 85: So sánh bảng giá MOP 60% của Salt Lake năm 2018-2019
Bảng 86: Thị trường nhập khẩu Kali trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 87: Xuất khẩu Kali sang các thị trường lớn nhất trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 88: Giá nhập khẩu MOP theo ĐKGH CFR của một số đơn hàng lớn nhất về lượng của một số thị trường năm 2019 của Việt Nam, (USD/tấn)
Bảng 89: Giá Kali xuất khẩu của các đơn hàng lớn nhất về lượng sang thị trường lớn trong năm 2019 (USD/tấn FOB)
Bảng 90: Thị trường nhập khẩu NPK trong năm 2019 và thay đổi so với năm 2018
Bảng 91: Xuất khẩu NPK sang các thị trường lớn nhất trong năm 2019 và % thay đổi so với năm 2018
Bảng 92: Giá NPK nhập khẩu từ thị trường Nga, Trung Quốc theo ĐKGH CFR của một số đơn hàng lớn nhất về lượng trong năm 2019, (USD/tấn)
Bảng 93: Giá NPK xuất khẩu của các đơn hàng lớn nhất về lượng sang Campuchia (USD/tấn CIF) trong năm 2019
Bảng 94: Cơ cấu lượng SA nhập khẩu từ các thị trường trong năm 2019 và so sánh với năm 2018, (%)
Bảng 95: Tham khảo giá nhập khẩu SA theo ĐKGH CFR của 3 đơn hàng lớn nhất về lượng từ thị trường Trung Quốc năm 2019 của Việt Nam, (USD/tấn)
Bảng 96: Cập nhật văn bản chính sách ngành phân bón 2018-2019

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều