Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 28/3/2014

Giá ure Phú Mỹ tại chợ Trần Xuân Soạn, Q7, TPHCM điều chỉnh tăng nhẹ.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 27/3/2014

Giá một số mặt hàng phân bón tiếp tục giảm, giao dịch hạn chế.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 26/3/2014

Giá Ure tại Trần Xuân Soạn, TPHCM tiếp tục giảm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 25/3/2014

Giá phân bón vẫn tiếp tục ở mức thấp tại nhiều địa phương.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 24/3/2014

Nhu cầu yếu, giá nhiều mặt hàng phân bón trong nước tiếp tục giảm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 21/3/2014

Thị trường phân bón trong nước ảm đạm, giá tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 20/3/2014

Thị trường phân bón vẫn tiếp tục ảm đạm, giá nhiều mặt hàng phân bón tại khu vực chợ Trần Xuân Soạn tạm chững, giá ure đang ở mức khá thấp.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 19/3/2014

Nhu cầu thấp, giá phân bón tại nhiều địa phương ở mức khá thấp.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 18/3/2014

Giá ure tại khu vực TPHCM đang được chào bán khá thấp, hàng tồn kho nhiều trong khi nhu cầu không cao.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 17/3/2014

Cửa khẩu Bát Xát đã thông thương trở lại.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 14/3/2014

Giá ure trong nước vẫn tiếp tục ở mức thấp, nhu cầu yếu trong khi tồn kho nhiều, hàng bán ra khá chậm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 13/3/2014

Tại khu vực Sài Gòn, giá ure Phú Mỹ, Cà Mau giảm xuống mức thấp, tuy nhiên hoạt động giao dịch vẫn khá ảm đạm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 12/3/2014

Giá phân bón tại nhiều khu vực nội địa suy giảm.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 10.3.2014

Tại khu vực Lâm Dồng, nhu cầu phân bón cao, giá Ure Phú Mỹ đại lý cấp I mua tại Sài Gòn tăng nhẹ.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 7/3/2014

Tại chợ Trần Xuân Soạn, TPHCM, giá nhiều mặt hàng phân bón sáng ngày 7/3 tạm chững, riêng giá ure Phú Mỹ tiếp tục gia tăng nhẹ.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 6/3/2014

Nhu cầu yếu, giá phân bón tại khu vực miền Trung giảm nhẹ.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 5/3/2014

Nhu cầu chậm lại, giá các mặt hàng phân bón tạm chững. Tuy nhiên giá ure Phú Mỹ tại Sài Gòn tăng nhẹ.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 4/3/2014

Một số khu vực cửa khẩu phía Bắc phía Trung Quốc đang bị kiểm soát gắt gao.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 3/3/2014

Nhu cầu chậm dần, giá phân bón trong nước tại nhiều địa phương tạm chững.

Tiêu điểm thị trường phân bón ngày 28/2/2014

Tại khu vực chợ Trần Xuân Soạn, TPHCM giá các mặt hàng phân bón sáng ngày 28/2 tạm thời chững lại ở mức giá ngày hôm trước, riêng ure Trung Quốc giảm nhẹ 50 đồng/kg.