Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 09/01 ổn định

Giá phân bón ure sáng 09/01 ổn định ở mức giá ngày 08/01

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 08/01 ổn định

Giá phân bón ure sáng 08/01 ổn định ở mức giá ngày 07/01

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 07/01 ổn định

Giá phân bón ure sáng 07/01 ổn định ở mức giá tuần trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 06/01 ổn định

Giá phân bón ure sáng 06/01 ổn định ở mức giá tuần trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 05/01 ổn định

Giá phân bón ure sáng 05/01 ổn định ở mức giá tuần trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 31/12 ổn định

Ngày 31/12 giá phân bón Ure DPM thị trường đang được chào bán ở mức 7.700-7.850 đồng/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 30/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 30/12 ổn định ở mức giá cuối tuần trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 29/12 ổn định

Giá phân bón ure sáng 29/12 ổn định ở mức giá cuối tuần trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 26/12 ổn định

Giá phân bón ure sáng 26/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 25/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 25/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 24/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 24/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 23/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 23/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 22/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 22/12 ổn định ở mức giá tuần trước

Thị trường phân bón tuần (12/12 – 18/12/2014)

Tại khu vực chợ Trần Xuân Soạn và ĐBSCL nhu cầu phân bón vẫn ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 19/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 19/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 18/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 18/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 17/12 giảm nhẹ

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 17/12 giảm nhẹ ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 9/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 9/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 8/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 8/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 5/12 ổn định

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá phân bón ure sáng 5/12 ổn định ở mức giá ngày hôm trước ở hầu hết các mặt hàng.