Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 19/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 18/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 15/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 14/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 13/05 tăng nhẹ

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 12/05 tăng nhẹ

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 11/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 08/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 07/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 06/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 05/05 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 4/5 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 27/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 24/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 23/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 22/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 21/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 20/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure ngày 17/04 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, chiều 15/04 giá Ure điều chỉnh tăng nhẹ và giữ giá trong sáng 16/04

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg