Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2019: Giá ure không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 31/10/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/10/2019: Giá ure không đổi