Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/12/2019: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/12/2019: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/12/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2019: Giá ure ổn định

Ngày 16/12/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/12/2019: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2019: Giá ure không đổi

Giá Ure thế giới ghi nhận tăng ở một số khu vực trong khi giá Ure nội địa vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2019: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2019: Giá ure không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 11/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2019: Giá ure ổn định