Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá ure không đổi

Nửa đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam giữ ở mức thấp, bình quân giảm 7-12% so với cùng kỳ 2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá ure ổn định

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá ure không đổi

Giám sát giá phân bón tuần từ 23/8-29/8/2019