Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 21/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 21/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA sáng 21/09 ổn định

Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 21/09 ở mức 4.000-4.200 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Kali sáng 21/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 21/09 ở mức 7.500-7.550 đ/kg

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 20/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 19/9/2015 (tổng hợp)

Tại chợ Trần Xuân Soạn, sáng 19/09 giá các chủng loại phân bón ổn định so với ngày hôm qua. Giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau; Ure Ninh Bình ở mức 7700-8100 đ/kg; 7700-7800 đ/kg; 7600-7700 đ/kg.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 19/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 19/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA sáng 19/09 ổn định

Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 19/09 ở mức 4.000-4.200 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Kali sáng 19/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 19/09 ở mức 7.500-7.550 đ/kg

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 18/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Giám sát giá phân bón tuần 11/09-17/09/2015

Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Thị trường Phân bón ngày 18/9/2015 (tổng hợp)

Tại chợ Trần Xuân Soạn, sáng 18/09 giá các chủng loại phân bón ổn định so với ngày hôm qua. Giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau; Ure Ninh Bình ở mức 7700-8100 đ/kg; 7700-7800 đ/kg; 7600-7700 đ/kg.

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 18/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 18/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA sáng 18/09 ổn định

Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 18/09 ở mức 4.000-4.200 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Kali sáng 18/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 18/09 ở mức 7.500-7.550 đ/kg

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 17/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam tháng 8/2015 và 8 tháng 2015

Trong 8 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 2,843 triệu tấn phân bón, kim ngạch đạt 899,65 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và 14,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014

Thị trường Phân bón tuần (11/09 – 17/09/2015)

Giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn đầu tuần này giảm nhẹ. Giá Phosphate biến động trái chiều tại một số khu vực trong bối cảnh thị trường phân bón đang tiếp tục đi xuống.

Thị trường Phân bón ngày 17/9/2015 (tổng hợp)

Tại chợ Trần Xuân Soạn, sáng 17/09 giá một số chủng loại phân bón giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau; Ure Ninh Bình ở mức 7700-8100 đ/kg; 7700-7800 đ/kg; 7600-7700 đ/kg.

Tại Quy Nhơn, giá SA sáng 17/09 ổn định

Giá SA Nhật Trắng bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 17/09 ở mức 3.600-3.650 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá NPK sáng 17/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 17/09 ở mức 9.250 đ/kg