Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Tại Quy Nhơn, giá Kali sáng 28/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 28/09 ở mức 7.100-7.150 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 28/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 28/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA sáng 28/09 ổn định

Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 28/09 ở mức 4.000-4.200 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Kali sáng 28/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 28/09 ở mức 7.500-7.550 đ/kg

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 27/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 25/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Giám sát giá phân bón tuần 18/09-24/09/2015

Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Thị trường Phân bón tuần (18/09 – 24/09/2015)

Giá Phosphate trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm. Giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn đầu tuần này ổn định.

Thị trường Phân bón ngày 25/9/2015 (tổng hợp)

Tại chợ Trần Xuân Soạn, sáng 25/09 giá các chủng loại phân bón ổn định so với ngày hôm trước. Giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau; Ure Ninh Bình ở mức 7700-8100 đ/kg; 7700-7800 đ/kg; 7600-7700 đ/kg.

Tại Cần Thơ, giá NPK sáng 25/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại đại lý cấp 1 Cần Thơ ở mức 9.600 đ/kg

Tại Cần Thơ, giá Kali sáng 25/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (miếng) bán ra tại đại lý cấp 1 Cần Thơ ở mức 8.100 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 25/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 25/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA sáng 25/09 ổn định

Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 25/09 ở mức 4.000-4.200 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Kali sáng 25/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 25/09 ở mức 7.500-7.550 đ/kg

Giá phân bón MOP nội địa tại Trung Quốc ngày 24/9/2015

Giá phân bón MOP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 24/9/2015 (tổng hợp)

Tại chợ Trần Xuân Soạn, sáng 24/09 giá các chủng loại phân bón ổn định so với ngày hôm trước. Giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau; Ure Ninh Bình ở mức 7700-8100 đ/kg; 7700-7800 đ/kg; 7600-7700 đ/kg.

Tại Quy Nhơn, giá SA sáng 24/09 ổn định

Giá SA Nhật Trắng bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 24/09 ở mức 3.600-3.650 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá NPK sáng 24/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 24/09 ở mức 9.250 đ/kg

Tại Quy Nhơn, giá Kali sáng 24/09 ổn định

Giá Kali Phú Mỹ (bột) bán ra tại đại lý cấp 1 Quy Nhơn sáng 24/09 ở mức 7.100-7.150 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá NPK sáng 24/09 ổn định

Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) bán ra tại chợ Trần Xuân Soạn sáng 24/09 ở mức 9.600-9.700 đ/kg