Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 6/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 3/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định