Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 18/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 15/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra tăng

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 12/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định