Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 9/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 6/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 5/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá Ure bán ra giảm