Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 11/8/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 4/8/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2020, cập nhật ngày 3/8/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 31/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 29/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 28/7/2020

Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 7/2020 dự kiến khó được cải thiện trong bối cảnh nhu cầu thấp, tồn kho cao dù hàng nhập khẩu về ít

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 24/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 21/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 20/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 17/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 16/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 14/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 8/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 7/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6-7/2020, cập nhật ngày 6/7/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam giảm nhập khẩu và tăng mạnh xuất khẩu so với cùng kỳ 2019

Giá Ure tại Đà Nẵng ngày 3/7/2020

Giá Urê tại Đà Nẵng ngày 30/6/2020

Giá Ure tại Đồng Tháp ngày 25/6/2020