Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 19/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 15/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 13/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 11/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 6/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 29/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 23/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 9/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 7/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 4/10/2019