Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 5/8/2019

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 31/7/2019

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 26/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 24/7/2019

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 22/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2019, cập nhật ngày 19/7/2019

Thị trường Miền Trung ngày 16/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 10/7/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6-7/2019, cập nhật ngày 4/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 26/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 24/6/2019

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 18/6/2019

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi