Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 18/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 14/5/2020

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 12/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 11/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 9/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 8/5/2020

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2020, cập nhật ngày 3/5/2020

Thị trường Miền Trung ngày 28/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 23/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 22/4/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 20/4/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 20/4/2020

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 13/4/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 11/4/2020

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

Thị trường Miền Trung ngày 1/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định