Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 9/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 7/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 4/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 3/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 24/9/2019

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 13/9/2019

Nửa đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam giữ ở mức thấp, bình quân giảm 7-12% so với cùng kỳ 2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2019, cập nhật ngày 11/9/2019

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 3/9/2019