Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2019: Giá ure ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/10/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2019: Giá ure không đổi