Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

Ngày 12/8/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi

Tình hình ngập lụt, lũ lụt trên thế giới và Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá Ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/7/2019: Giá Ure giảm nhẹ

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2019: Giá Ure không đổi

Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu - Cập nhật 25/7/2019

Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu - Cập nhật 25/7/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá Ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá Ure không đổi