Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá ure tiếp tục đi xuống

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2019: Giá ure ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11-12/2019, cập nhật ngày 28/11/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/11/2019: Giá ure không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 25/11/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá ure không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá ure ổn định