Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure

 

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2020

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/2020: Giá Ure ổn định

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2020: Giá Ure ổn định

Thị trường Phân bón (15/5-21/5/2020) – Giá Ure giao dịch tại thị trường Việt Nam tuần này giảm mạnh do nhu cầu chậm trong bối cảnh sản xuất trong nước cao dù nguồn cung nhập khẩu về không đáng kể

Giám sát giá Phân bón tuần từ 15/5-21/5/2020

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2020: Giá Ure ổn định

Thị trường Ure thế giới giữa tháng 5/2020 tiếp tục điều chỉnh giảm sau đấu thầu Ấn Độ đóng ngày 7/5/2020

Thị trường Phân bón ngày 21/5/2020

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 21/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2020: Giá Ure ổn định

Thị trường Phân bón ngày 20/5/2020

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm