Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

Giám sát giá phân bón tuần 10/1-15/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2020

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá phân lân tăng

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá Kali ổn định