Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Cận cảnh thị trường phân bón 9/2019: Giao dịch phân bón nội địa ảm đạm trong tháng 9/2019

Giám sát giá phân bón tuần 11/10-17/10/2019

Thị trường Phân bón ngày 19/10/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá SA không đổi

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 18/10/2019

Thị trường phân bón (11/10-17/10/2019) - Thị trường phân bón tại Việt Nam trung tuần tháng 10 giao dịch tăng với mặt hàng Ure, DAP tại khu vực Tây Nam Bộ nhưng vẫn khá chậm

Thị trường Phân bón ngày 18/10/2019

Phát triển phân bón hữu cơ trong nước

Chỉ canh tác theo hướng hữu cơ, với diện tích 400-500 m2, nông dân Bến Tre nhẹ nhàng "bỏ túi" hơn 10 triệu đồng/tháng.

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Phân bón ngày 17/10/2019

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá NPK ổn định