Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2020: Giá SA ổn định

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 30/5/2020

Thị trường Phân bón (22/5-28/5/2020) – Giá Ure giao dịch tại thị trường Việt Nam cuối tháng 5/2020 vẫn có xu hướng giảm nhẹ do cung lớn hơn cầu

Giám sát giá Phân bón tuần 22/5-28/5/2020

Thị trường Phân bón ngày 29/5/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 29/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 29/5/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2020: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2020: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 28/5/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 28/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2020: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2020: Giá NPK ổn định