Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá SA không đổi

Việt Nam xem xét áp thuế tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06)

Thị trường Phân bón ngày 17/8/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá SA không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 16/8/2019

Thị trường Phân bón ngày 10/8/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

Giám sát giá phân bón tuần từ 2/8-8/8/2019