Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2019: Giá SA ổn định

Thị trường phân bón (29/11-5/12/2019) - Tại Việt Nam, đầu tháng 12 nhu cầu phân bón tại Tây Nam Bộ chậm dần

Thị trường Phân bón ngày 05/12/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2019: Giá SA không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 4/12/2019

Thị trường Phân bón ngày 04/12/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2019: Giá SA ổn định

Thị trường Phân bón ngày 03/12/2019

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2019: Giá SA không đổi