Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Cảng Sài gòn - Hải Phòng

 

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2020, cập nhật ngày 13/8/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 8/2020, cập nhật ngày 11/8/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7-8/2020, cập nhật ngày 4/8/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2020, cập nhật ngày 3/8/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 30/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 30/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 29/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 27/7/2020

Thị trường Phân bón ngày 24/7/2020: Chào giá Kali cuối tuần này tạm giữ ở mức thấp và vẫn có xu hướng giảm nhẹ

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 24/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 23/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 23/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 22/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 20/7/2020

Tiến độ làm hàng Phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 17/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 17/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 15/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 11/7/2020