Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 02/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định