Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/10/2019: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 14/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Vụ Đông Xuân tại Tây Nam Bộ dự kiến xuống giống sớm hơn tại một số khu vực- giao dịch Ure, DAP bắt đầu tăng nhẹ

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 10/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 10/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 1/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 1/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 1/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định