Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá NPK bán ra giảm

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định