Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định