Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> ĐB sông Cửu Long

 

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 8/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 6/7/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 2/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 1/7/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 1/7/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 1/7/2020

Giá Kali tại Sóc Trăng ngày 29/6/2020

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 29/6/2020

Giá NPK tại Cần Thơ ngày 29/6/2020

Thị trường Phân bón ngày 25/6/2020: Các đại lý nhập hàng chậm, lượng ít, nhỏ lẻ do lo ngại giá giảm và không có người mua

Giá Kali tại Cần Thơ ngày 25/6/2020