Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 25/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 23/3/2020

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá phân lân ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 18/3/2020: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 12/3/2020

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 7/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 3/3/2020

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định