Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá phân lân ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá phân lân không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 19/11/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 15/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 13/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 11/2019, cập nhật ngày 11/11/2019

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá phân lân ổn định