Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 9/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 7/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 4/10/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 3/10/2019

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá phân lân không đổi

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá phân lân ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá phân lân ổn định

Giá kali trong tháng 10/2019 dự kiến có thể giảm khoảng 3-4% so với tháng 9/2019