Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá phân lân ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá phân lân ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá phân lân ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 12/2/2020

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra tăng

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá phân lân ổn định

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 3/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 31/1/2020

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định