Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 7/7/2020

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 7/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6-7/2020, cập nhật ngày 6/7/2020

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 3/7/2020

Giá NPK tại Đà Nẵng ngày 3/7/2020

Giá Phân Lân tại Quy Nhơn ngày 3/7/2020

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 30/6/2020

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 30/6/2020

Giá Phân Lân tại Quảng Ngãi ngày 30/6/2020

Giá Kali tại Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 24/6/2020

Giá NPK tại Quy Nhơn ngày 24/6/2020

Giá Phân Lân tại Quảng Ngãi ngày 24/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6-7/2020, cập nhật ngày 23/6/2020

Thị trường Quy Nhơn, Đà Nẵng ngày 19/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Quy Nhơn ngày 19/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Quảng Ngãi ngày 19/6/2020: Giá Phân lân ổn định

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 11/6/2020

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Miền Trung ngày 10/6/2020: Giá Phân lân ổn định