Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá DAP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 18/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá DAP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 17/1/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường phân bón (10/1-15/1/2020) – Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung, đặc biệt đối với hàng DAP Hồng Hà

Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung

Giám sát giá phân bón tuần 10/1-15/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá DAP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 16/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá DAP ổn định

Nhập khẩu và sản xuất giảm khiến tồn kho DAP tại Việt Nam duy trì ở mức thấp, nghìn tấn

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 15/1/2020

Thị trường Phân bón ngày 15/1/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá DAP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 14/1/2020

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá DAP ổn định

Thị trường Phân bón ngày 13/1/2020