Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> Cảng Sài Gòn - Hải Phòng

 

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6-7/2020, cập nhật ngày 30/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 29/6/2020

Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch nhập khẩu DAP từ thị trường Jordan, Úc sang các thị trường khác như Ai Cập, Nga

Giá DAP dự kiến khó được cải thiện trong tháng 6/2020 chủ yếu do nhu cầu thấp trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu cao

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 19/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 18/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 17/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 11/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 8/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2020, cập nhật ngày 2/6/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 30/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 29/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 27/5/2020

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 27/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2020, cập nhật ngày 27/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 18/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 14/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 13/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 12/5/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 11/5/2020