Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Cần Thơ ngày 04/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/12/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Sóc Trăng ngày 02/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 02/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 28/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/11/2019: Giá DAP bán ra tăng

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 20/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá DAP bán ra tăng