Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> ĐB sông Cửu Long

 

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 9/7/2020

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 8/7/2020

Giá DAP tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 8/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 6/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 6/7/2020

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 2/7/2020

Giá DAP tại Đồng Tháp ngày 2/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 2/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 1/7/2020

Giá DAP tại Đồng Tháp ngày 1/7/2020

Giá DAP tại Sóc Trăng ngày 1/7/2020

Giá DAP tại Cần Thơ ngày 1/7/2020

Giá DAP tại An Giang ngày 29/6/2020