Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/10/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 14/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Vụ Đông Xuân tại Tây Nam Bộ dự kiến xuống giống sớm hơn tại một số khu vực- giao dịch Ure, DAP bắt đầu tăng nhẹ

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/10/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 10/10/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/10/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 1/10/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Cần Thơ ngày 1/10/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 30/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 26/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 23/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi