Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> ĐB sông Cửu Long

 

Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/1/2020: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 31/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 30/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 27/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 25/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 23/12/2019: Giá DAP bán ra ổn định