Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 25/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 23/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 12/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 7/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 3/3/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 28/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2-3/2020, cập nhật ngày 26/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 25/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 20/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 12/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1-2/2020, cập nhật ngày 3/2/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 31/1/2020

Thị trường DAP Việt Nam tiếp tục trong trạng thái hạn chế nguồn cung

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/1/2020

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 31/12/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 26/12/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 24/12/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 12/12/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 11/12/2019