Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> Quy Nhơn (Miền trung)

 

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 5/8/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 31/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 26/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 24/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2019, cập nhật ngày 19/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6-7/2019, cập nhật ngày 4/7/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 26/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 24/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 18/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 7/6/2019

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 4/6/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 31/5/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 27/5/2019

Giá DAP nhập khẩu về Việt Nam đã giảm theo xu hướng giá thế giới

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 19/4/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 16/4/2019

Đầu tháng 4/2019, chào giá DAP sản xuất nội địa có xu hướng giảm do tiêu thụ nội địa chậm

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2019, cập nhật ngày 8/4/2019

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2019, cập nhật ngày 2/4/2019