Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 9/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 8/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 7/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 6/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 4/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 3/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 2/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 1/7/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 30/6/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 29/6/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 27/6/2020

Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch nhập khẩu DAP từ thị trường Jordan, Úc sang các thị trường khác như Ai Cập, Nga

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 26/6/2020

Thị trường Phân bón ngày 25/6/2020: Các đại lý nhập hàng chậm, lượng ít, nhỏ lẻ do lo ngại giá giảm và không có người mua

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 25/6/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 24/6/2020

Giá DAP tại quận 7 Sài Gòn (Trần Xuân Soạn) ngày 23/6/2020

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/6/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2020: Giá DAP ổn định

Giá DAP dự kiến khó được cải thiện trong tháng 6/2020 chủ yếu do nhu cầu thấp trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu cao