Hotline: 0936.288.112


thị trường phân bón

Thị trường Phân bón ngày 28/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 26/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 23/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 21/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 20/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 19/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 18/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 17/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 14/3/2020

-

Thị trường phân bón (6/3-12/3/2020) – Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 13/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 11/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 10/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 7/3/2020

-

Thị trường phân bón (28/2-5/3/2020) – Đầu tháng 3/2020, giá Ure, Phosphate thế giới tiếp tục giữ xu hướng gia tăng

-

Thị trường Phân bón ngày 5/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 4/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 3/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 2/3/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 29/2/2020

-

Thị trường phân bón (21/2-27/2/2020) - Nguồn cung sẵn có hạn chế và nhu cầu tăng ở Châu Âu, Hoa Kỳ,… tiếp tục kéo giá Ure tăng trong tuần cuối tháng 2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 27/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 26/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 25/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 24/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 22/2/2020

-

Thị trường phân bón (14/2-20/2/2020) – Thị trường phân bón Việt Nam giữa tháng 2/2020 giao dịch vẫn rất chậm do nhu cầu thấp dù hàng nhập khẩu về ít, đặc biệt đối với hàng xuất xứ Trung Quốc

-

Thị trường Phân bón ngày 20/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 19/2/2020

-

Thị trường Phân bón ngày 18/2/2020

-