Hotline: 0936.288.112


Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 31/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/12/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/12/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/12/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019, cập nhật ngày 12/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/12/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-