Hotline: 0936.288.112


Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/3/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 2/2020, cập nhật ngày 25/2/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 1/2020, cập nhật ngày 10/1/2020

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 12/2019-1/2020, cập nhật ngày 31/12/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/12/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/12/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-