Hotline: 0936.288.112


phân bón Kali

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 05/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/11/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/10/2019: Giá Kali không đổi

-