Hotline: 0936.288.112


Nhập khẩu phân bón

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 18/5/2020

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu Phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 28/4-12/5/2020 (sơ bộ)

-

Nguồn cung Kali nhập khẩu về Việt Nam dự kiến dồi dào trong tháng 5/2020 nên giá Kali có xu hướng giảm

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 14/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 13/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 12/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 11/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 9/5/2020

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2020, cập nhật ngày 8/5/2020

-

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 15/4-28/4/2020 (sơ bộ)

-

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2020, cập nhật ngày 3/5/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 22/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 20/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 20/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 17/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 16/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 13/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 11/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 4/2020, cập nhật ngày 6/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 6/4/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 30/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 27/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng-rời cảng Hải Phòng trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 26/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 25/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 24/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2020, cập nhật ngày 23/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 20/3/2020

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 3/2020, cập nhật ngày 17/3/2020

-