Hotline: 0936.288.112


giá phân bón ure

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2019: Giá ure ổn định

-

Tồn kho Ure dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 11-12/2019 do nhu cầu phân bón gia tăng khi vào cao điểm vụ Đông Xuân, nghìn tấn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/11/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá ure ổn định

-

Tuần này, nhu cầu ở một số khu vực đã tăng nhẹ, giao dịch được cải thiện, tuy nhiên nhìn chung giá Ure vẫn ổn định, NDT/tấn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-