Hotline: 0936.288.112


giá phân bón ure

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá ure không đổi

-

Sau khi gần như tạm ngưng nhập khẩu Ure trong tháng 7-8/2019, Việt Nam ước tính tăng nhập khẩu trong tháng 9/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá ure không đổi

-

Nửa đầu tháng 9/2019, giá Ure giao dịch tại Việt Nam giữ ở mức thấp, bình quân giảm 7-12% so với cùng kỳ 2018

-

Tính đến ngày 11/9/2019, giá Ure nội địa Trung Quốc đã tăng 3-5% so với cuối tháng 8/2019 do công suất sản xuất giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá Ure bán ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá Ure bán không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá ure ổn định

-