Hotline: 0936.288.112


giá phân bón ure

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-