Hotline: 0936.288.112


giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá DAP không đổi

-

DN cung cấp thông tin rà soát cuối kì biện pháp tự vệ phân bón DAP, MAP nhập khẩu trước ngày 29/10

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu, Bộ Công thương tiếp tục thu thập thêm thông tin từ các nhà sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu.

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá DAP không đổi

-

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém

- 5 tiêu chí để đưa dự án, nhà máy ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP1 Hải Phòng đều đáp ứng đầy đủ.

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá DAP ổn định

-