Hotline: 0936.288.112


giá phân bón DAP

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn, đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Dự báo nguồn cung DAP sẽ hạn chế trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 năm 2020, nghìn tấn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Diễn biến lượng DAP nhập khẩu của Việt Nam năm 2018-2020, nghìn tấn

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/2/2020: Giá DAP bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-