Hotline: 0936.288.112Xem tin ngày 24/04/2018 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Lệnh ra hàng Urea

Ngày 16/04/2018, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 04/04, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Tiêu chuẩn trợ cấp phân bón của Ấn Độ

Tiêu chuẩn trợ cấp đối với phân bón năm 2018-2019 của Ấn Độ

Thuế xuất khẩu phân bón của Trung Quốc

Thuế xuất khẩu các mặt hàng phân bón của Trung Quốc năm 2018

Thuế xuất khẩu các mặt hàng phân bón của Trung Quốc trong năm 2016

Hàng tàu cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Quy Nhơn

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2018, cập nhật ngày 23/04/2018

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2018, cập nhật ngày 19/04/2018

Tin bài lưu

4/2018 (230 tin)

3/2018 (320 tin)

2/2018 (210 tin)

1/2018 (308 tin)

12/2017 (317 tin)

11/2017 (327 tin)

10/2017 (320 tin)

9/2017 (306 tin)

8/2017 (330 tin)

7/2017 (302 tin)

6/2017 (312 tin)

5/2017 (284 tin)

4/2017 (292 tin)

3/2017 (310 tin)

2/2017 (248 tin)

1/2017 (222 tin)

12/2016 (293 tin)

11/2016 (259 tin)Tin trên mạng

Đạm Cà Mau đảm bảo nguồn cung kali chất lượng cho vụ Hè Thu 2018

Thị trường phân bón năm 2017- Nhiều chuyển biến tích cực

Giám sát nhập khẩu

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 27/3-11/4/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 13/03-28/03/2018

Cân đối cung cầu phân bón

Đồ thị thị trường

Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2017-2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-4/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-3/2018

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018