Hotline: 0936.288.112NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Lệnh ra hàng Urea

Ngày 2/7/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng Ure mới, giá không đổi

Ngày 16/6/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Đấu thầu của Ấn Độ

Ngày 19/6/2020, RCF (Ấn Độ) đã đóng thầu nhập khẩu Ure

Ngày 7/5/2020, MMTC (Ấn Độ) đã đóng thầu nhập khẩu Ure mới

Thống kê gieo trồng lúa mùa vụ Đông Xuân- Hè Thu

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tính đến ngày 10/4/2020

Hàng tàu cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Quy Nhơn

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 8/7/2020

Hàng tàu Phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 7/2020, cập nhật ngày 8/7/2020

Tin bài lưu

7/2020 (165 tin)

6/2020 (349 tin)

5/2020 (298 tin)

4/2020 (291 tin)

3/2020 (296 tin)

2/2020 (292 tin)

1/2020 (237 tin)

12/2019 (304 tin)

11/2019 (325 tin)

10/2019 (318 tin)

9/2019 (302 tin)

8/2019 (271 tin)

7/2019 (311 tin)

6/2019 (227 tin)

5/2019 (323 tin)

4/2019 (259 tin)

3/2019 (297 tin)

2/2019 (169 tin)Cận cảnh thị trường - FREE

Tin trên mạng

Phân bón Bình Điền năm thứ 17 liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ trong nông nghiệp

Chủ động cung ứng phân bón phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2020

Giám sát nhập khẩu

Lượng và kim ngạch nhập khẩu Phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 26/5-9/5/2020

Cân đối cung cầu phân bón

Đồ thị thị trường

Tương quan lượng MOP (tấn) nhập khẩu của Việt Nam và giá MOP bột (USD/tấn) trung bình 6 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019

Lượng DAP xuất xứ Ai Cập nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng mạnh, đạt gần 18 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng trên 5%

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu Ure trong 6 tháng đầu năm 2020 nhằm giảm áp lực trong nước, tấn

Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch nhập khẩu DAP từ thị trường Jordan, Úc sang các thị trường khác như Ai Cập, Nga, nghìn tấn

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 15 nghìn tấn DAP Ai Cập 64% (chiếm tỷ trọng 5,37%) - tăng mạnh 170,64% so với cùng kỳ 2019